Vad är en Fairtrade City?

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

FT-City_farg

Arbetet leds av en styrgrupp som ska representera hela lokalsamhället. Diplomeringen Fairtrade City motiverar till ständig vidareutveckling för en mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen, därför krävs kontinuerlig förbättring av information, utbud och konsumtion av rättvist handlade produkter och samverkan i kommunen som geografiskt område. Uppföljning och resultatet av det arbete som styrgruppen i Fairtrade City-diplomerade kommuner samordnar, följs upp och stöds av Fairtrade Sverige.

Kriterier för diplomering:

  1. Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
  2. Arbetet leds av en lokal styrgrupp som består av representanter från närsamhället – från näringsliv, handeln, frivilligorganisationer, civilsamhället samt politiker och tjänsteman från kommunen.
  3. En kartläggning av försäljningsställen och kontakter i dagligvaruhandeln, serveringsställen så som caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion.
  4. De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida i Fairtrade på jobbet inkluderas som en del av redovisningen.
  5. Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst 4 informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska anordnas för kommunens medborgare.

Dessa kriterier uppdaterades i november 2015.

För mer information om Fairtrade City kontakta Catja Kaloudis, projektledare för Fairtrade City och offentlig upphandling på tel. 08-12 20 89 17 eller via E-post: catja.kaloudis@fairtrade.se

Senaste nyheten

Sommartider – semesterstängt i webshopen

Mellan 6 juli och 8 augusti är Fairtrades webshop semesterstängd. Observera att om du behöver ha informationsmaterial under sommaren så måste beställningen göras senast den 6 juli. Vi önskar alla en riktigt glad sommar fullspäckad med islatte, glass och andra somriga Fairtrade-produkter!               …

På Fairtrade-bloggen

Vägen till en lön att leva på

Den Fairtrade-märkta produkten du precis har köpt kan ha producerats av en anställd eller odlare som fortfarande lever i fattigdom. Hur är det möjligt? Det är lätt att önska att Fairtrade var en trollstav med vars hjälp några av världens fattigaste länder  kunde få en …

Magdalena-Streijffert-vit-mellan-310x310

Av
Generalsekreterare

Prenumerera på Fairtrades nyhetsbrev