Blommor

Blomsterindustrin har under en lång tid dominerats och kontrollerats av länder i rika delar av världen. Men i takt med den ekonomiska globaliseringens utveckling har produktionen av blommor, likt många andra industrier, i växande utsträckning utlokaliserats till länder med utbredd fattigdom.

Fairtrade-märkta rosor i vas foto: Simon Engström En produkt med säsongsvariationer

Många av de rosor som vi köper hos blomsterhandlarna idag är producerade i länder i Latinamerika och Östafrika. I många av dessa länder är blomsterproduktionen en av de viktigaste enskilda industrierna och sysselsätter ett stort antal människor. Industrin har tydliga säsongsvariationer med störst importefterfrågan när det är vinter hos oss och vissa högtider som t. ex. Alla hjärtans dag.

Låga löner och dåliga arbetsförhållanden

Odlingen sker oftast i stora växthus, på plantager med hög andel kvinnliga anställda. De senaste åren har alarmerande rapporter om arbetsförhållandena för dessa människor kommit konsumenter till känna genom media. Löner som inte går att leva på, obligatorisk övertid och otrygga anställningskontrakt är dessvärre en vanlig situation för många av de anställda. Dessutom förekommer en omfattande användning av kemikalier, farliga för såväl människor som miljö, framför allt om de inte hanteras korrekt.

Fairtrade-märkta rosor foto: Simon EngströmVad gör Fairtrade?

Fairtrade certifierar blomsterfarmer med syfte att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för de anställda. De första plantagen certifierades i början av 2000-talet, och idag finns de flesta främst i Kenya, men även i Tanzania, Zimbabwe, Etiopien, Indien, Sri Lanka och Ecuador. Blommorna exporteras till många länder i Europa och Nordamerika.

På grund av produktionsstrukturen inom snittblomsindustrin finns endast kriterier för anställd arbetskraft på plantager, dvs ej för enskilda odlare. Kriterierna täcker snittblommor och krukväxter och handlar övergripande om följande:

 

  • Krav på långsiktiga handelsrelationer; volymer och blomstersort specificeras i ett handelskontrakt som sträcker sig över minst sex månader.
  • Krav på minimilöner som lägst och ett arbete för levnadslön ska finnas, organisationsrätt och förbud mot barnarbete.
  • En Fairtrade-premie på 10 procent av försäljningen som används till social och ekonomisk utveckling i lokalsamhället. På några av blomsterfarmerna i Kenya har premien bl.a. använts till: byggnation av lokaler för vuxenutbildning, borrning av brunnshål för vattenförsörjning, inköp av utrustning till blomsterplantagens daghem för de anställdas barn, inköp av böcker, bänkar och stolar till lokala skolor.
  • Uttryckliga regler för kemikaliehantering, inklusive hälsofrämjande åtgärder.

Kontakt Fairtrade Sverige

För frågor om certifiering eller märkta blommor, kontakta Daniel Sommerstein.

Senaste nyheten

Sverige bland de första i världen med Fairtrade-märkta pelargoner

Nu finns för första gången Fairtrade-märkta pelargoner att köpa i butik. Blomsterlandet tar succén med Fairtrade-märkta snittblommor och julstjärnor vidare till att nu lansera den folkkära pelargonen. De Fairtrade-märkta pelargonerna odlas upp som sticklingar på en Fairtrade-certifierad odling i Etiopien. När sticklingarna sedan kommer till …

På Fairtrade-bloggen

10 år med rättvis handel genom Fairtrade City-engagemang

Den 17 maj 2006 diplomerades Malmö som Sveriges första Fairtrade City. 3 november samma år diplomerades Munkfors i Värmland. Två kommuner som båda omdiplomerats till Fairtrade City 2016. Kommuner där de lokala styrgrupperna visat att de har en vilja att fortsätta driva frågan om sociala och …

Prenumerera på Fairtrades nyhetsbrev