Bomull

Uppskattningsvis 100 miljoner hushåll i fler än 70 länder försörjer sig genom bomullsproduktion. De största bomullsproducerande länderna är USA, Kina, Indien, Uzbekistan och Pakistan. Bomullsproduktion som inkomstkälla är särskilt viktigt för länderna i centrala och västra Afrika, Indien och Pakistan.

Fairtrade-märket för bomullFairtrade-certifierad bomull blev tillgängligt på den svenska marknaden 2005, som ett resultat av en stor efterfrågan och påtryckningar från konsumenter. Möjligheten att handla Fairtrade-certifierad bomull ger svenska konsumenter och företag en möjlighet att bidra till förbättrade bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Alla plagg och textilier som är producerade av Fairtrade-certifierad bomull är märkta med Fairtrade-märket för just bomull.

 

Lågt världsmarknadspris

Bomullpads-Fairtrade

Världsmarknadspriset på bomull har under de senaste årtiondena fallit, vilket resulterat i att odlare och anställda fått allt sämre möjligheter att kunna försörja sig på bomullsproduktion. Även om priserna har återhämtat sig sedan millennieskiftet, då prisnivåerna nådde sin lägsta nivå på 30 år, är världsmarknadspriset idag endast en tredjedel av vad det var runt 1980. Under 2011 steg bomullspriserna kraftigt efter översvämningar i Pakistan, stoppad export av indisk bomull, minskade skördar i Australien och ökade inköp av Kina. Men dessa höga priser kommer sällan odlarna tillgodo då de befinner sig längst bak i en lång handelskedja.

Mellanhänder tar stora delar av vinsten

Ett annat problem för många bomullsodlare är svårigheterna att upprätta goda handelskanaler och få tillträde till världsmarknaden. Ofta tvingas de sälja via ett flertal mellanhänder som själva tar en stor del av vinsten. Odlarna har under vissa perioder betalats priser som till och med understiger kostnaden för själva produktionen, vilket har inneburit stora svårigheter att upprätthålla en dräglig levnadsstandard för sig själva och sina familjer. Bomull kallas ibland för det vita guldet och många odlare skuldsätter sig för att kunna börja odla bomull. Produktionsmetoderna, som ofta innebär att stora mängder gift används och i kombination med att bönderna saknar skyddskläder, leder till att många fattiga människor skadas i produktionen.

Subventioner i Nord missgynnar länder med utbredd fattigdom

Bomullsrondeller-FairtradeMånga av de bomullsproducerande länderna med utbredd fattigdom har ett mer fördelaktigt klimat än till exempel USA och kan odla till halva kostnaden jämfört med de amerikanska bomullsproducenterna. Bomullsodlingen i västra Afrika är regnbevattnad till skillnad från många andra länder där konstbevattning används. Trots dessa naturligt goda förutsättningar har flertalet bomullsproducenter i länder med utbredd fattigdom svårt att hävda sig på världsmarknaden gentemot de amerikanska producenterna. Orsaken till detta är stora summor pengar, i form av jordbrukssubventioner, som den amerikanska staten ger till de egna bomullsproducenterna. Cirka tre fjärdedelar av bomullen som odlas i USA dumpas på världsmarknaden till priser som ofta understiger produktionskostnaden. Priserna pressas och odlarna får betala priset för att kunna konkurrera – i form av dåliga arbetsförhållanden, låga inkomster och försämrad miljö.

Vad gör Fairtrade?

Bomull-pads-modell-Fairtrade

Bomullsodlarnas svåra ekonomiska och sociala situation i länder med utbredd fattigdom utgör bakgrund till utarbetandet av Fairtrade-kriterierna för bomull. I dagsläget finns det Fairtrade-certifierade producentorganisationer i Indien, Egypten, Mali, Burkina Faso, Senegal, Benin, Kyrgistan, Brasilien och Nicaragua. Av dessa producentorganisationer innehar 60% också en ekologisk certifiering och majoriteten av de produkter som säljs på den svenska marknaden är också ekologiskt certifierade.

Bomull produceras huvudsakligen inom småskaligt jordbruk. Därför är det endast kooperativ eller liknande organisationsformer som kan certifieras enligt internationella Fairtrade-kriterier. Producentorganisationens medlemsantal kan vara allt ifrån ett hundratal upp till tiotusentals enskilda odlare som organiserat sig i syfte att enklare kunna sälja sin bomull på världsmarknaden.

Kriterierna för bomull handlar övergripande om följande:

  • Uttryckliga regler för kemikaliehantering inklusive hälsofrämjande åtgärder.
  • Krav på demokratiutveckling, t ex att varje odlare/medlem har rätt att uttrycka sina åsikter och vara delaktig i beslutsfattandet inom producentorganisationen
  • Producentorganisationen ska betalas som lägst ett minimipris, det vill säga ett pris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion. Minimipriset för bomull varierar mellan olika regioner och länder samt beroende på om den är ekologisk eller inte.
  • Om världsmarknadspriset är högre än minimipriset så tillämpas världsmarknadspriset som lägstanivå för förhandlingen mellan odlare och köpare.
  • En premie per sålt kilo bomull betalas ut till producentorganisationen med syftet att stimulera investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. Medlemmarna bestämmer gemensamt, utifrån demokratiska former, hur premien ska användas. Exempel på vad premien har använts till hos några av producentorganisationerna är: skolbygge i lokalsamhället, investeringar i den lokala sjukvården, fonder för mikrokrediter, investera i ekologiskt jordbruk, diversifiering av grödor för att öka inkomstmöjligheterna eller produktionsfaciliteter som droppbevattning som kan spara upp till 70% vatten.

Kontakt Fairtrade Sverige

För frågor om certifiering eller märkta bomullsprodukter, kontakta Elisabet Lim.

Senaste nyheten

Sommartider – semesterstängt i webshopen

Mellan 6 juli och 8 augusti är Fairtrades webshop semesterstängd. Observera att om du behöver ha informationsmaterial under sommaren så måste beställningen göras senast den 6 juli. Vi önskar alla en riktigt glad sommar fullspäckad med islatte, glass och andra somriga Fairtrade-produkter!               …

På Fairtrade-bloggen

Vägen till en lön att leva på

Den Fairtrade-märkta produkten du precis har köpt kan ha producerats av en anställd eller odlare som fortfarande lever i fattigdom. Hur är det möjligt? Det är lätt att önska att Fairtrade var en trollstav med vars hjälp några av världens fattigaste länder  kunde få en …

Magdalena-Streijffert-vit-mellan-310x310

Av
Generalsekreterare

Prenumerera på Fairtrades nyhetsbrev