Frukt & grönt

vindruvor_webb

De internationella Fairtrade-kriterierna täcker inte bara produktgruppen bananer utan också annan färsk frukt som ananas, apelsin, citron, lime, avokado, druvor och melon.

Dåliga arbetsförhållanden och låga löner

Arbetsförhållandena på plantagen i länder med utbredd fattigdom där majoriteten av den frukt vi äter kommer ifrån är ofta dåliga och lönerna så pass låga att de inte täcker de anställdas mest grundläggande levnadsomkostnader. Ytterligare svårigheter för plantageanställda inom fruktindustrin är frånvaron av hälsofrämjande insatser och socialförsäkring. De flesta som arbetar inom fruktindustrin är säsongsanställda vilket innebär att de endast är anställda under en bestämd period för att skörda frukten. De säsongsanställda befinner sig ofta i ett utsatt läge gentemot sin arbetsgivare och har ofta sämre arbetsförhållanden än de fast anställda på plantagen.

Fallande och instabila priser

Frukter odlas inte bara av anställd arbetskraft på plantager, utan även av enskilda odlare inom småskaligt jordbruk. Likt situationen med många andra råvaror har fruktodlarna påverkats negativt av de fallande och instabila marknadspriserna. Odlarna har svårt att stå sig i konkurrensen gentemot de stora företagen och producenterna inom industrin, vilket skapar få möjligheter att kunna upprätta handelsförbindelser och få sina produkter sålda på världsmarknaden. Odlare ställs också inför problem då kvalitets- och hygienkrav höjs och de behöver göra investeringar som gör det ännu svårare för dem att täcka sina produktionskostnader och konkurrera med stora bolag. Inte sällan tvingas odlarna sälja sin skörd för priser som ligger under själva produktionsomkostnaden. Frukt är en produkt med kort hållbarhet, vilket bidrar till en starkt pressad marknad.

Vad gör Fairtrade?

Fairtrade arbetar för att komma tillrätta med problematiken, genom att ge plantageanställda och odlare förutsättningar att förbättra sina arbets- och levnadsförhållanden. Kriterier för bananer var bland de första att utvecklas och senare kom även kriterier för övrig färsk frukt. Numera ingår de i samma Fairtrade-kriterier.

Kriterier för färsk frukt

  • Uttryckliga regler för kemikaliehantering, inklusive hälsofrämjande åtgärder gällande färsk frukt
  • Krav på långsiktiga handelsrelationer
  • Demokratiutveckling, t ex att varje odlare/medlem har rätt att uttrycka sina åsikter och vara delaktig i beslutsfattande inom producentorganisationen
  • På plantage med anställd arbetskraft gäller krav på minimilöner som lägst, organisationsrätt och förbud mot barnarbete.
  • Producentorganisationen ska betalas ett minimipris som lägst, dvs ett pris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion, samt en premie till investeringar i verksamhet och lokalsamhälle. Producentorganisationens medlemmar och/eller de anställda bestämmer själva vad de vill använda premien till, så länge beslutet inte strider mot kriterierna. Exempel på vad premien har använts till hos några av producenterna: Skolbygge i lokalsamhället, vattenbrunnar och vattentillförsel, fonder för utlåning av mikrokrediter, investeringar produktionsfaciliteter och ekologiskt jordbruk, diversifiering av grödor för att öka inkomstmöjligheterna. Minimipriset och premien varierar mellan olika frukter.
  • Läs mer om Fairtrades standarder och kriterier på Fairtrade Internationals hemsida.

Kontakt Fairtrade Sverige

För frågor om certifiering eller märkt frukt, kontakta Mikael Tengroth.

Senaste nyheten

Sommartider – semesterstängt i webshopen

Mellan 6 juli och 8 augusti är Fairtrades webshop semesterstängd. Observera att om du behöver ha informationsmaterial under sommaren så måste beställningen göras senast den 6 juli. Vi önskar alla en riktigt glad sommar fullspäckad med islatte, glass och andra somriga Fairtrade-produkter!               …

På Fairtrade-bloggen

Vägen till en lön att leva på

Den Fairtrade-märkta produkten du precis har köpt kan ha producerats av en anställd eller odlare som fortfarande lever i fattigdom. Hur är det möjligt? Det är lätt att önska att Fairtrade var en trollstav med vars hjälp några av världens fattigaste länder  kunde få en …

Magdalena-Streijffert-vit-mellan-310x310

Av
Generalsekreterare

Prenumerera på Fairtrades nyhetsbrev