fbpx
Meny

Fika Forever

11 – 18 maj fikar vi för framtiden. Läs mer om vårkampanjen och beställ material här.

Det här är Fairtrade

Du kan bidra till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Blir det någon påtår 2050?

Globalt väntas efterfrågan på kaffe fördubblas till år 2050. Samtidigt väntas hälften av den odlingsbara marken bli obrukbar inom samma tidsperiod. Det kan låta avlägset – men för kaffeodlarna är den negativa utvecklingen tydlig redan i dag.

I vår nya rapport Blir det någon påtår 2050? ger vi en nulägesbild av de utmaningar som kaffet står inför och att blicka framåt mot 2050. Rapporten innefattar bland annat en ny enkät där kaffeodlares röster ger en bild av olika utmaningar och möjligheter inför framtiden.

Ladda ner rapporten här