Meny

Det kan heller inte bli för mycket hållbart jordbruk, jämställdhet, skolgång eller ekonomisk trygghet.

Dah Oho Gboklela, kakaoodlare Elfenbenskusten

Dah Oho Gboklela är kakaoodlare vid Ecakog-kooperativet i Elfenbenskusten. Hon drömmer om att hennes barn ska få ett bättre liv och kunna gå i skolan länge. Men för att det ska gå behöver kakaon värderas högre, menar hon.

– Varje dag säger jag till mina barn ”du tillhör skolan”. Om det går bra för dem kommer jag vara nöjd. Därför gör jag mitt bästa på kakaoodlingen, för att ha råd att köpa det som krävs för att de ska kunna fortsätta gå i skolan.

Läs om fler odlare och anställda.