En hållbar utveckling börjar med Fairtrade

I dag släpper Fairtrade Sverige rapporten ”Det börjar med Fairtrade” som handlar om hur omställningen till ett mer hållbart samhälle måste ske genom ett arbete där fattigdomsbekämpning och miljö- och klimatarbete går hand i hand. Generalsekreterare Magdalena Streijffert bloggar om hur en hållbar utveckling börjar med Fairtrade. Det är nu 2015 och klimatfrågan, såväl som begreppet ”hållbarhet”,Continue Reading

Effekter av Fairtrade – En rapport från 1210 producentorganisationer

Nu är den sjätte upplagan av “Monitoring the scope and benefits of Fairtrade”, publicerad. I rapporten sammanställs stora mängder data från alla producentorganisationer som är anslutna till Fairtrade. Rapporten ger en bra överblick av Fairtrade-certifieringens effekter för anställda och producenter. Rapporten innehåller även forskning och utvärderingar som illustrerar hur Fairtrade faktiskt fungerar i olika kontexter ochContinue Reading