Arbetsförhållanden inom blomsterodling ofta dåliga

Blomsterindustrin har under en lång tid dominerats och kontrollerats av länder i rika delar av världen. Men i takt med den ekonomiska globaliseringens utveckling har produktionen av blommor, likt många andra industrier, i växande utsträckning flyttats till länder med utbredd fattigdom. Utmaningar i branschen Många av de rosor som vi köper hos blomsterhandlarna idag är produceradeContinue Reading

Juice

En stor andel av frukten som används i juice odlas på stora plantager i länder med utbredd fattigdom. Arbetsförhållandena på plantagen är ofta dåliga och lönerna så pass låga att de inte täcker de anställdas mest grundläggande levnadsomkostnader. Ytterligare svårigheter för plantageanställda inom fruktindustrin är frånvaron av hälsofrämjande insatser och socialförsäkring. De flesta som arbetarContinue Reading

Kakaobranschens utmaningar

Västafrika har sedan mitten av 1900-talet varit produktionscentrum för kakao, med Ghana och Elfenbenskusten som de mest framträdande exportländerna. För fler än 30 av världens länder med utbredd fattigdom har kakaoindustrin stor betydelse för samhällsekonomin och cirka 50 miljoner människor är beroende av kakao för sitt uppehälle. I Ghana står kakaoproduktionen till exempel för cirkaContinue Reading

Kaffe

Det mesta av världens kaffebönor odlas oftast inom familjejordbruk på landsbygden i länder med utbredd fattigdom, och säljs sedan vidare till olika mellanhänder. Mellanhänderna i sin tur säljer ofta kaffet på stora kaffeauktioner där många stora internationella företag handlar. Den ekonomiska osäkerheten för odlarna är ett av de största problemen. Världsmarknadspriset för kaffe varierar mycket ochContinue Reading

Bomull

Världsmarknadspriset på bomull har under de senaste årtiondena sjunkit, vilket har resulterat i att odlare och anställda fått allt sämre möjligheter att kunna försörja sig på bomullsproduktion. Även om priserna har återhämtat sig sedan millennieskiftet, då prisnivåerna nådde sin lägsta nivå på 30 år, är världsmarknadspriset idag endast en tredjedel av vad det var runtContinue Reading

Socker

Västvärldens sockerkonsumtion är hög. I Sverige får vi i oss drygt 40 kilo socker per person och år. Verkligheten bakom sockerproduktionen är dock ofta allt annat än sockersöt. En obalanserad världshandel leder till pressade priser och hårda produktionsförhållanden. Majoriteten av den totala sockerproduktionen har sitt ursprung i rörsocker som odlas i länder med utbredd fattigdomContinue Reading

Vin

Odling av vindruvor kräver mycket mer arbetskraft under skördetiden än under andra delar av året. Det gör att det finns en stor mängd tillfälligt anställda på vinodlingarna. Strax över en femtedel av de anställda på Sydafrikanska vinplantage är fast anställda, resten är säsongsanställda. De som inte är fast anställda har vanligtvis inte alls samma nivåContinue Reading

Övriga produkter

Som konsument tänker du kanske oftast på Fairtrade som en märkning på kaffe, te och bananer. Men de internationella Fairtrade-kriterierna omfattar numera allt fler produktkategorier och sträcker sig också allt mer till sammansatta produkter, det vill säga produkter där Fairtrade-certifierad råvara är en del av ingredienserna. Hudvårdsprodukter Den produktgrupp som växer snabbast är hudvårdsprodukter därContinue Reading

Aprikosmandlar – så mycket bättre än vanliga mandlar!

Idag välkomnar vi Linnea Söderling från The Smiling Group som gästbloggar om deras nya Fairtrade-märkta aprikosmandlar, ett hållbart alternativ till den annars resurskrävande mandelindustrin. Den senaste tiden har det varit en livlig livsmedelsdebatt om odlingen av mandlar och att det går åt orimliga 4-5 liter vatten för att framställa en enda mandel i Kalifornien, där 80Continue Reading