Hur ska fattigdomen utrotas?

Den 25 augusti skrev företrädare för Liberalerna i Falun en debattartikel publicerad i Dalarnas Tidning som innehöll många felaktigheter och missuppfattningar om Fairtrade. Här bemöts dessa. Fairtrade välkomnar en debatt om hur målet om fattigdomsbekämpning i Agenda 2030 kan uppnås, men en förutsättning för en fungerande debatt är att den förs på saklig grund. DetContinue Reading

Högre lön viktigast för textilarbetare i Bangladesh

För många konsumenter är mode bara något härligt och flärdfullt, något att inspireras av och shoppa. Men produktionen av kläder innebär också stora utmaningar. Exempelvis är vinsterna i leverantörskedjan ojämnt fördelade och arbetsvillkoren för de anställda i textilproduktionens kedja är inte självklara. Nazma Akter är textilarbetare i Bangladesh och har grundat AWAJ Foundation som kämparContinue Reading