Klimatförändringarna påverkar världens kaffeodlingar

I Centralamerika beräknas över hälften av kaffeodlingarna de senaste åren ha drabbats av svampangreppet La roya eller så kallad kafferost. På grund av kafferosten tvingas många kaffeodlare hugga ner mängder av kaffebuskar, både friska och sjuka, vilket får förödande konsekvenser för odlingskooperativen. 125 miljoner människor är i dag beroende av kaffe för sitt uppehälle menContinue Reading