Kramfors kommun blir en Fairtrade City

En solig fredag i september diplomeras Kramfors kommun i Västernorrland som Fairtrade City. Kommunen tilldelas diplomet för sitt arbete med rättvis handel och etisk konsumtion, i linje med de globala målen i Agenda 2030. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som verkar för rättvis handel. Den är ett konkret verktyg för att omsätta AgendaContinue Reading

Ohållbart låga inkomster i de globala leverantörskedjorna, visar ny rapport

Inkomsterna för miljontals människor som arbetar i leverantörskedjornas första led är ofta så pass låga att människors grundläggande rättigheter inte kan tillgodoses. Det visar rapporten Rätten till levnadsinkomst: En förutsättning för Agenda 2030. De genomsnittliga lönerna i 18 undersökningar inom jordbruks- och textilsektorn i länder med utbredd fattigdom ligger på 65 procent av de beräknadeContinue Reading