Konferens lyfte kommuners arbete med Agenda 2030

Engagerade kommuner och regioner spelar en viktig roll för att driva på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför arrangerade Fairtrade Sverige i går en konferens med fokus på det lokala Agenda 2030-arbetet. Den digitala konferensen samlade ett stort antal beslutsfattare, politiker, representanter för Fairtrade City- och Fairtrade Region-diplomerade kommuner och regioner, och andra engagerade.Continue Reading

Stöd från Postkodlotteriet stärker föreningens arbete

Föreningen för Fairtrade Sverige får fem miljoner kronor i stöd från Svenska Postkodlotteriet 2021. Pengarna möjliggör viktiga satsningar inom områden som levnadsinkomst, jämställdhet och barns rättigheter. Vart femte svenskt hushåll är med i Postkodlotteriet, där överskottet från lottförsäljningen går till att stötta civilsamhället. I år delar 58 ideella organisationer på drygt en miljard kronor iContinue Reading

Sökes: EU-parlamentariker som värnar mänskliga rättigheter och miljö

Frågan om en EU-lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö ska upp på EU-parlamentets bord den 8 mars. Förutsättningarna är stora för att en sådan lag kan stärka respekten för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i de globala värdekedjorna. Därför bör de svenska EU-parlamentarikerna vara pådrivande för en skarp lagstiftning, menar Amnesty International iContinue Reading