Klimatförändringarna hotar flera livsmedel

Klimatförändringarna riskerar att allvarligt påverka den globala jordbruksproduktionen och försörjningen för miljontals odlare världen över, visar en ny studie. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i nuvarande takt kommer produktionen av bland annat kaffe, kakao och bananer att försvåras kraftigt runt år 2050. I en ny studie visar forskare från Vrije Universiteit i Nederländerna och BernContinue Reading