Sju uppmaningar till beslutsfattarna på COP15

Just nu pågår FN-mötet COP15 där länderna ska enas om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Världens förmåga att bevara och förbättra den biologiska mångfalden är kritisk för att människor i länder med utbredd fattigdom ska kunna få en hållbar försörjning och trygga framtidens livsmedelsproduktion. Här är sju uppmaningar från Fairtrade till beslutsfattarna påContinue Reading

Kakao från Latinamerika: utmaningar och ljusglimtar

Kakaofrukten härstammar från början från Latinamerika – där den än i dag produceras och konsumeras i stor utsträckning. Bristande arbetsvillkor och miljöproblem hotar odlare och anställda på kontinenten som är beroende av kakao för sin försörjning. Men det finns ljusglimtar. Omkring tre fjärdedelar av alla kakao i världen odlas i Ghana och Elfenbenskusten. Men tredjeContinue Reading

Debatt: Verktygen för hållbar modeproduktion finns – använd dem

Undermåliga arbetsförhållanden för Sheins sömmerskor i Kina. Och nu senast: utsläpp av förorenat vatten från H&M-fabriker i Bangladesh. Den senaste tidens avslöjanden har än en gång kastat ljus på mänskliga och miljömässiga konsekvenser av fast fashion-industrin. Det är dags att modeföretag börjar använda de hållbarhetscertifieringar som finns – och slutar tro att det räcker attContinue Reading