Uppsala – Årets Fairtrade City igen

I konkurrens med ett 40-tal andra städer tilldelas Uppsala Årets Fairtrade City för andra gången. Kommunen prisas bland annat för sitt långsiktiga arbete för en hållbar och etisk konsumtion som värnar mänskliga rättigheter och sitt nära samarbete med det lokala näringslivet och de som bor och verkar i staden. – Vi har bestämt oss förContinue Reading

Fairtrade stärker odlarnas skydd mot framtida prisfall

Nu stärker Fairtrade kaffeodlarnas skydd mot framtida prisfall. Beslutet välkomnas av tusentals småskaliga odlare i en tid präglad av ekonomisk instabilitet och eskalerande klimatförändringar. Priset som världens kaffeodlare får betalt för sina bönor varierar kraftigt. Det kan ligga relativt högt – vilket det gjort det senaste året – för att sedan rasa till nivåer såContinue Reading

Betydande förbättringar för småskaliga odlares rättigheter med nytt CSDD-direktiv

I går enades Europaparlamentet om en position gällande ny EU-lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Det föreslagna CSDD-direktivet innebär en unik möjlighet att stärka företags ansvar inom dessa områden.  Under gårdagen införde parlamentet betydande förbättringar av det förslag som Europeiska kommissionen lagt fram gällande CSDD, Corporate Sustainaility Due Diligence, alltså tillbörlig aktsamhetContinue Reading