Fairtrade skärper krav på avskogningsfritt kaffe

I år inför EU krav på avskogningsfritt kaffe. Nu kräver Fairtrade att kaffeproducenter och importörer stärker sitt arbete med att motverka och övervaka skogsskövling. Fairtrades nya kriterier både uppfyller och överträffar reglerna i EU:s avskogningsförordning.– För inköpare av kaffe är det viktigt att veta hur olika certifieringar lever upp till EU:s skärpta krav, säger Ulrika Urey,Continue Reading

Djupt beklagligt med svenskt nej till CSDDD

EU:s medlemsstater lyckades inte enas gällande EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, CSDDD. När medlemsstaterna möttes i COREPER i dag stod det klart att det inte fanns någon majoritet bakom förslaget. Och enligt uppgifter var Sverige det enda land som avsåg att rösta nej.– Det är djupt beklagligt att regeringen väljer attContinue Reading

CSDDD är genomförbart och efterfrågas

Gemensamt uttalande från Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige och Swedwatch med anledning av uppgifter om att Sverige inte kommer stödja direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och klimat i omröstningen i COREPER i EU. Enligt uppgifter i Bryssel är Sverige det enda land som planerar att rösta nej till det historiskaContinue Reading

Uppmaning till regeringen: Backa inte från ert löfte om EU-krav på företagsansvar

Gemensamt uttalande från Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam och Swedwatch. Sverige är på väg att göra en kovändning och rösta nej till det viktiga EU-direktivet CSDDD (Corporate Sustainability Due Dilligence Directive) om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, uppger källor i Bryssel. Ett svenskt nej till direktivet vore obegripligt. Den 9 februari hålls omröstningenContinue Reading