Till slut ja till EU-lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö

Den 15:e mars sa EU-länderna äntligen ja till en EU-lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, CSDDD. Den blir inte alls så kraftfull som det ursprungliga förslaget och kommer – efter långtgående kompromisser – bara att gälla väldigt stora bolag. – Vi välkomnar beslutet, även om vi hade önskat att den ursprungliga överenskommelsenContinue Reading

Fem miljoner kronor från Postkodlotteriet till arbetet för en hållbar världshandel

För tionde året i rad får Fairtrade Sverige ta del av överskottet från Postkodlotteriet. Genom stödet på fem miljoner kronor kan Fairtrade fortsätta vara en stark röst för odlare och anställda och för en mer hållbar världshandel! Med över en miljon lottköpare är Postkodlotteriet inte bara Sveriges största lotteri, utan också Sveriges största privata givareContinue Reading

Tiden rinner ut – Sverige måste rösta ja till lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat!

I en värld där 25 miljoner är fast i tvångsarbete, 160 miljoner barn arbetar och 2 400 träd huggs ner varje minut behöver vi reglera företags ansvar för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Ändå har Sverige tidigare aviserat att man tänker rösta nej till EU-direktivet CSDDD. När nu en ny kompromiss liggerContinue Reading