Meny

28 år med FN:s barnkonvention

Idag är det 28 år sedan FN:s barnkonvention antogs. Sverige har tillsammans med 195 länder skrivit under och åtagit sig att rättsligt förbinda sig till avtalet. Barns rättigheter, trygghet och utveckling är av yttersta vikt inom Fairtrade. Men på vilket sätt kan Fairtrade bidra till att konventionen efterlevs?

Av de 766 miljoner människor som lever i fattigdom, är 385 miljoner barn. 152 miljoner barn befinner sig i arbete, varav 75 miljoner i arbete som är fysiskt eller psykiskt skadligt. Hela 264 miljoner barn går inte i skolan (inkl. gymnasieskola). Det innebär att många av de länder som ratificerat konventionen också bryter mot den.

Det som barnarbete och brist på utbildning har gemensamt är att de båda bottnar i fattigdom. Att ha ett arbete innebär inte nödvändigtvis en skälig livssituation. Osäkra anställningar och sämre arbetsvillkor sätter käppar i hjulet för en hållbar utveckling. Barn och unga behöver kunna se möjligheter till positiv förändring i sin framtid för att utvecklingen inte ska stanna av. Men detta är inte möjligt förrän människor i fattigdom kan se längre än till nästa måltid. Fairtrade är övertygade om att miljömässig och social utveckling måste börja med möjligheten att kunna tillfredsställa sina basala behov – att kunna ställa mat på bordet och ha tak över huvudet. Det handlar om en ekonomisk trygghet.

Elever på en skola vid den Fairtrade-certifierade blomplantagen Waridi Flower Farm i Kenya. Foto: Nathalie Bertrams

Elever på en skola vid den Fairtrade-certifierade blomplantagen Waridi Flower Farm i Kenya. Foto: Nathalie Bertrams

Artikel 27: Alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard

Hur tar vi tillsammans barn ut ur fattigdom? Utbildning och förbud mot barnarbete är verktyg för att barn själva ska kunna bygga en trygg och hållbar framtid. Men problemet ligger ofta i att föräldrarna och lokalsamhället inte har resurser nog att ge dessa. Till att börja med måste människor få en lön som täcker 1) produktionskostnaderna och 2) de grundläggande behoven. Här spelar Fairtrades minimipris och Fairtrade-premie viktiga roller. De garanterar att människor inte går med förlust för det arbete de utför samtidigt som de möjliggör utveckling inom både ekonomiska, sociala och miljömässiga områden. Fairtrade-premien används många gånger bland annat till att bygga skolor, köpa ordentligt skolmaterial och anlägga trygga vägar för att underlätta åtkomsten till skolor.

Fairtrade lägger stor vikt på att barn ska kunna utvecklas. Genom att möjliggöra ekonomisk trygghet för vuxna, unga och barn kan fler föräldrar låta sina barn gå i skolan

Artikel 28: Alla barn har rätt till utbildning

Att utbildning är en viktig faktor för att ta sig ur fattigdom är inga nyheter. Utbildning leder till kunskap och förståelse, vilket i sin tur leder till ökad egenmakt och ökade förutsättningar för framtiden. Genom att barn får lära sig något så grundläggande som att läsa och skriva minskar risken för utnyttjande och exploatering i vuxen ålder. Att kunna läsa sitt anställningsavtal är tyvärr inte verklighet för många. Att överhuvudtaget ha ett anställnings- eller handelsavtal är inte heller alltid verklighet, men genom utbildning ökar kunskapen och förståelsen för exempelvis rättigheter i arbetslivet.

Artikel 32: Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång

Det är viktigt att komma ihåg att få föräldrar vill hindra sitt barn från att gå i skolan, framförallt om skälet är att barnet ska arbeta istället.  Fairtrade förbjuder att barn under 15 år anställs som arbetskraft. Utöver det får barn under 18 år inte utföra arbete som är fysiskt eller psykiskt farligt eller skadligt eller som hindrar barnets skolgång och utveckling. På så sätt är barn och ungas utveckling alltid en prioritering och möjligheten till utbildning är säkrad.

Dela