/ 19 apr 2017

Att dela med sig

”Att dela med sig” är en pedagogisk samarbetsövning som genomförs i grupp med syftet att belysa orättvisor och skapa diskussion.

Spelledare: Ja.

Syfte: Samarbetsövning.

Tid: 10–15 minuter.

Material: Sedlar/mynt i olika valörer (totalt 100 kr). Varje par behöver 100 kronor.

Instruktioner:

1. Deltagarna sitter i par.

2. En av dem, person A, får 100 kronor och har till uppdrag att bestämma hur pengarna ska fördelas mellan de två.

3. Den andra personen, B, får inte komma med förslag, utan får endast godkänna eller förkasta As förslag. Godkänner B delningen, fördelas pengarna enligt As förslag.

4. Förkastar B delningen får varken A eller B del av pengarna (viktigt att betona).

Uppföljning

  • Hur fördelades pengarna? Varför? Hur tänkte person A?
  • Varför godkände/förkastade B delningen?
  • Om pengarna inte fördelades 50/50, vad kan det bero på?
  • Kan vi tänka oss att det finns en verklig situation som detta kan knytas till?