/ 19 apr 2017

Choklad som choklad?

I aktiviteten ”Choklad som choklad?” lyfts frågan vad det är som påverkar priset och hur våra värderingar styr vad vi är villiga att betala.

Spelledare: Ja.

Syfte: Vad påverkar priset på en vara? Diskutera vad det är vi betalar för när vi handlar en vara.

Tid: 20–30 minuter.

Material: En Fairtrade-certifierad chokladkaka, en annan choklad­kaka samt en utropsklubba

STEG 1: AUKTIONEN

Som spelledare förklarar du vad en auktion är. Ta sedan den chok­ladkaka som inte är Fairtrade-certifierad och börja med ett lågt utrops­pris, t ex 3 kronor. Auktionen kan börja! När det slutgiltiga priset är klubbat får den lycklige vinnaren vänta på sin kaka. Nu börjar auktionen på nästa chokladkaka.

Diskutera

  • Vad var prisskillnaden på kakorna i affären? (Detta får du som spelledare tala om.)
  • Vad blev prisskillnaden mellan kakorna under auktionen?
  • Ökade värdet från affär till auktion? Varför?
  • Hur värderar vi olika varor och varför? Varför är vi ibland vil­liga att betala mer?
  • Vad innebär det att köpa en Fairtrade-certifierad chokladkaka? Vad får man för priset?

Avslutning

Dela upp kakorna mellan alla deltagare och ha en provsmakning, som inspiration och introduktion till övningens del två, ”PR-konsulten”.

STEG 2: PR-KONSULTEN

Spelledare: Nej.

Syfte: Fundera över hur marknadsföring påverkar oss i våra val av varor.

Tid: 60 minuter.

Material: Färgat papper, A3-papper, färgpennor, klister, olika tidningar, sax.

Deltagarna delas in i mindre grupper. Målet är att göra en affisch och marknadsföra de olika chokladkakorna. Hälften av grupperna ska marknadsföra den Fairtrade-certifierade kakan och de andra grup­perna den andra kakan. Fundera över vilken målgrupp ni ska nå med er affisch och vilka försäljningsargument ni ska lyfta fram, samt var affischen ska sättas upp.

Avsluta med en redovisning där grupperna försöker sälja in sina affischer till de övriga deltagarna.

Uppföljning

  • Hur fungerar du som konsument? Vad får dig att bli intresserad av en vara?
  • Vad är viktigast när du väljer vad du ska köpa? Pris, kvalitet, tillverkningsförhållanden, märke, smak etc?
  • Fundera över olika marknadsföringsknep i reklam. Vad faller du för?
  • Skulle marknadsföringen se olika ut om den var riktad till ung­domar eller till pensionärer? Hur?