/ 19 apr 2017

Fairtrade-märkta produkter på skolor och universitet

Som engagerad kan du verka för att fler skolor och universitet ska ta in Fairtrade-märkta produkter i sitt sortiment.

Börja med att lobba för att lärarrummet, caféet och restaurangen ska erbjuda Fairtrade-märkt. Locka med att de kan bli diplomerade för sitt engagemang för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, via ”Fairtrade på jobbet”.

Idag verkar över två miljoner barn och lärare tillsammans inom ramen för skola och/eller universitet  – en given plattform för informationsspridning.