/ 19 apr 2017

Framtiden: Hopplös eller hoppfull?

Värderingsövning med syfte att fundera kring globala framtidsfrågor.

Spelledare: Ja.

Syfte: Att fundera kring globala framtidsfrågor.

Tid: ca 15 minuter.

FRAMTIDEN – HOPPLÖS?

Instruktioner:

I en 4-hörnsövning finns det ingenting som är rätt eller fel. Det är en värderings-övning där deltagaren övar på att ta ställning i en komplex fråga. Det finns fyra olika alternativ som svar på en given fråga, där varje hörn i det rum ni befinner er i represente­rar en svarsmöjlighet. Deltagarna ska välja det svarsalternativ, dvs. hörn, som stämmer bäst överens med deras egna åsikter. Ett av alternativen är öppet, ett s.k. ”eget förslag”, dvs. där deltaga­ren hittar på ett eget svarsalternativ.

Den deltagare som är osäker får ställa sig i det hörn som när­mast stämmer överens med hens åsikter. Det går inte att stå mittemellan två hörn eller i mitten av rummet. Ofta tycker deltagarna att alla svarsalternativ är viktiga och vill ställa sig i mitten av rummet, men detta övar inte personen att ta ställ­ning, som övningen går ut på. Om någon av deltagarna absolut inte vill delta i övningen ska detta respekteras. Den deltagaren sitter då förslagsvis kvar på sin plats.

Tips till spelledaren:

Det är viktigt att den som leder denna övning inte själv tar ställning i frågan, dvs visar att man tycker något/några av alternativen är bättre än något annat. Tänk på att även kroppsspråk och röständring kan visa vad man tycker som spel­ledare. Var noga med att du som spelledare inte fyller i eller lägger till saker när deltagarna berättar. Du leder uppgiften, men deltar inte.

1. Fråga: När du tänker på världens framtid, vad tycker du är mest oroande?

Ge hörnen i rummet ett av följande alternativ:

  • Miljöproblem
  • Krig och konflikter
  • Sociala problem
  • Eget förslag

2. Be deltagarna ställa sig i det hörn som bäst stämmer överens med deras åsikter. Om deltagarna tycker det är svårt att förstå något av svarsalternativen, exempelvis ”sociala problem”, be dem försöka fundera lite själva och exemplifiera (förslag: fattigdom, ej tillgång till utbildning, dåligt fungerande sjukvård etc.).

3. Be dem som står i samma hörn att diskutera med varandra om varför de ställt sig just där. Då kan deltagarna antingen förstärka sina motiv eller kanske till och med komma fram till att man vill byta hörn. Det är tillåtet att byta åsikt!

4. Be sedan någon/några i varje hörn berätta för gruppen varför de ställt sig just där.

FRAMTIDEN – HOPPFULL?

Spelledare: Ja.

Syfte: Att fundera kring globala framtidsfrågor.

Tid: Ca 15 minuter.

Instruktioner:

Se instruktioner till övningen ”Hopplös”.

Fråga: När du tänker på världens framtid, vad tycker du då verkar mest hoppfullt?

Ge hörnen i rummet ett av följande alternativ.

  • Framsteg inom industri, teknik och forskning
  • Förbättrad miljö
  • Förbättrade sociala förhållanden
  • Konfliktlösning och fred

2. Be deltagarna ställa sig i det hörn som bäst stämmer överens med deras åsikter. Om deltagarna tycker det är svårt att för­stå något av svarsalternativen, exempelvis ”förbättrade sociala förhållanden”, be dem försöka fundera lite själva och exemplifiera (förslag: fattigdomsbekämpning, höjd utbildningsnivå, tillgång till sjukvård etc.).

3. Be dem som står i samma hörn att diskutera med varandra om varför de ställt sig just där. Då kan deltagarna antingen förstärka sina motiv eller kanske till och med komma fram till att man vill byta hörn. Det är tillåtet att byta åsikt!

4. Be sedan någon/några i varje hörn berätta för hela gruppen varför de ställt sig just där.