/ 19 apr 2017

Gräsrötter – om den världsvida kyrkan och dess komparativa fördelar

Denna övning handlar om den världsvida kyrkan och dess komparativa fördelar, samt att nå människor och om representativitet.

Instruktioner:

Dela in deltagarna i tre grupper. En grupp är Kyrkan, en är ett stort Företag och den tredje gruppen är en stor Biståndsorganisation.

Uppgift:

Få ut viktig informationen till alla i er organisations/ert företags nätverk så snabbt som möjligt! Det är viktigt att så många som möjligt nås av informationen, även i världens mest avlägsna avkrokar. Hur går ni till väga?

Gruppdiskussioner i ca 15 minuter.

Återsamling:

Hur tänkte ni i grupperna? Vilken av dessa tre aktörer når längst med sin information? Vilka är fördelarna med att kunna nå många människor? Ända ner på gräsrotsnivå?

Tips till ledaren:

Om det verkar svårt för grupperna att komma igång kan du tipsa dem om att börja fundera utifrån dessa frågor:

• Hur långt sträcker sig vårt nätverk egentligen?
• Om vi tänker oss att vi faktiskt lyckas nå alla i vårt nätverk, hur många tror vi att vi lyckats nå då?
• Når vi främst människor i någon särskild ställning i samhället? (Låg-, medel-, höginkomsttagare t ex)
• Kan vi se någon grupp människor som vi har svårt att nå genom vårt nätverk?