/ 19 apr 2017

Helikoptern

Värderingsövning med syfte att öka förståelsen för ett tvärvetenskapligt tankesätt och begrep­pet hållbar utveckling utifrån varor.

Tid: 60–120 min

Instruktion:

Deltagarna arbetar först individuellt, sedan i mindre grupper. Ta en vara, exempelvis tröjan du har på dig eller chokladkakan du åt härom veckan, och fundera på vad varan har med ekonomi, ekologi, politik, kultur och sociala frågor att göra

Steg 1 – Tvärvetenskap

Gör ett tankeexperiment och relatera din vara till följande övergripande frågeställning: Hur påverkar tröjan ekonomi, ekologi, kultur, politik och sociala frågor? Du kan ta hjälp av definitioner­na av begreppen, d.v.s. förklaring till vad som menas med ekonomi, ekologi, politik osv, nedan.

 Steg 2 – Helikoptern

Titta sedan på dina iakttagelser från ett vidare perspektiv, som från en helikopter. Är det olika komponenter som går in i varandra nu när du sitter i helikoptern? Varför/varför inte? På vilket sätt?

Steg 3 – Kung för en dag

Föreställ dig att du är ”kung för en dag”, dvs. att du skulle få be­stämma. Är det något du skulle vilja ändra på och varför? Hur ser utveckling ut enligt dig? Vad är din definition på hållbar utveckling?

Fundera först individuellt på frågorna ovan. Diskutera sedan med din granne, d.v.s. två och två. När ni känner att ni diskuterat färdigt är det dags att forma en diskussionsgrupp med ca 4–6 personer. Fortsätt diskussionen.

Definition av de olika begreppen:

  • Ekologisk komponent: Levande organismers (även människans) samspel med miljö och med varandra.
  • Politisk komponent: Mänskliga rättigheter, politisk frihet, rätt till personlig rösträtt och någon form av demokrati.
  • Ekonomisk komponent: Välstånd och förbättrade förhållanden rent materiellt, vikten av att det materiella är rättvist fördelat.
  • Kulturell komponent: Kulturer ger människor identitet och egenvärde.
  • Social komponent: Välmående i form av fysisk hälsa, tillgång till utbild­ning samt möjligheten till ett gott liv i våra hem och på arbetet.
  • Helikopterperspektivet: Hanterar helheten, där de fem komponenterna vävs samman till en helhet.