/ 19 apr 2017

Heta linjen

I övningen Heta linjen ges eleverna möjlighet att öppna upp för mer nyanserade svar än JA eller NEJ samt om de önskan en chans att diskutera sina svar.

Syfte: Att ge eleverna möjlighet att själva göra ställningstaganden. Att synliggöra åsikter i elevgruppen på ett tydligt sätt utan ord. Att introducera ett visst tema eller frågeställning och problematik kring ämnet.

Tid: 1–10 minuter per påstående/fråga.

Instruktioner:

Genom klassrummet går en osynlig linje, en skala. Du ställer ett påstående, eleverna tänker tyst för sig själv och placerar sig sedan på skalan utifrån i vilken grad de håller med påståendet. Från ”Nej, jag håller inte alls med” till ”Ja, jag håller med helt och hållet”.

Exempel: Du säger påståendet ”Det är viktigt att gå i skolan”. Skalan går från ”Nej, jag håller inte alls med” till ”Ja, jag håller med helt och hållet”. Det vill säga; instämmer man nästan till hundra procent med påståendet så ställer man sig nästan högst upp på skalan.

Tips: Inled gärna med något lättsamt påstående så att alla känner sig bekväma. Det är viktigt att eleverna gör egna beslut och gör detta tyst för sig själva. Eleverna får inte kommentera varandras val. Fråga några elever från olika delar på skalan varför de ställde sig där de står efter varje påstående. Fråga slutligen om någon vill flytta sig efter att ha hört hur andra har tänkt. Om det går, låt eleverna ställa sig i en liten båge när de väl ställt sig på skalan, då blir det lättare att se varandra och lättare att hålla fokus på det som sägs.

Ställningstaganden som kan diskuteras:

  1. Fattigdomen i världen kan utrotas.

Skalan går ifrån: ”Ja absolut, det håller jag med om.” till ”Nej, det håller jag inte med om, det är omöjligt.”

  1. Det är bra att barn arbetar istället för att gå i skolan.

Skalan går ifrån: ”Ja, det håller jag med om.” till ”Nej, det håller jag inte alls med om.”

  1. Det finns fattigdom i Sverige.

Skalan går ifrån: ”Ja, det finns många fattiga.” till ”Nej, bara enskilda fall.”

  1. Det är ok att köpa något som är producerat med hjälp av skadligt barnarbete.

Skalan går ifrån ”Ja, det håller jag med om. Vi kan inte ta ansvar för hur barn i andra länder har det.” till ”Nej, håller inte med alls. Det är det sista jag vill köpa.”

  1. Priset är det viktigaste när jag väljer mellan att köpa olika bananer.

Skalan går ifrån: ”Ja. Jag skulle alltid köpa den billigaste bananen, oavsett vad de olika priserna beror på.” till ”Nej. Det finns andra saker som är viktigare än priset.”

  1. Det är de stora företagens fel att odlare i länder med utbredd fattigdom inte får tillräckligt betalt för sitt arbete och det de odlar, det är inte vi konsumenter som ska ändra oss.

Skalan går ifrån ”Ja, det håller jag med om.” till ”Nej, det håller jag inte alls med om.”