/ 19 apr 2017

Jeansen: Vad är jag värd?

Värderingsövning med syfte att förstå vad som döljs bakom prislappen på ett par jeans, att det är många aktörer bakom.

Spelledare: Ja.

Tid: 60–180 minuter.

Material: Ett par jeans, kopierade händelsekort (se pdf nedan).

Instruktioner:

1. Dela in deltagarna i fyra grupper.

2. Visa sedan ett par jeans och säg att de kostar 600 kr. Berätta att det finns många personer/aktörer inblandade i att du har dessa jeans idag i din hand. Bland annat finns ”textilarbetaren Vinita” som syr jeansen, ”Tara Factory” som är fabriken där jeansen till­verkas, ett märkesföretag ”Benzin” som är ansvarigt för jeansens design och butiken ”Profit” i Sverige som säljer jeansen.

3. Varje grupp ska föreställa sig att de är någon av dessa aktörer med hjälp av beskrivning från händelsekort som du som spelledare delar ut. Sedan ska de fundera över vad de anser att just deras aktör är värd, dvs. hur stor del av dessa 600 kr ska deras grupp ha?

4. När deltagarna är klara, be dem läsa upp sina händelsekort för varandra, så att varje grupp vet vilka de andra aktörerna är.

5. Gör en tabell där ni fyller i hur mycket de respektive aktörerna fick av era 600 kr.

6. Ofta överstiger de fyra aktörernas önskningar den totala sum­man 600 kr. Detta måste lösas eftersom jeansen kostar endast 600 kr! Be dem lösa detta genom förhandling, dvs. varje grupp får motivera varför den ska ha just sin mängd av pengakakan och sedan kompromissa sig fram till en lösning. Om totala summan ej överstiger 600 kr, gratulera dem till att de har haft tur.

7. Visa sedan ett verkligt exempel. (Se nedan.)

8. Diskutera hur verkligheten stämde överens med de olika grup­pernas förslag. Vad blev ni mest förvånade över? Vad tycker ni ska ändras och på vilket sätt? Hur kändes det att vara de olika aktörerna?

Av jeansens totala pris på 600 kronor, får:

Klädkedjan Profit: Butikens omkostnader och förtjänst: 50 % = 300 kr

Företaget Bensin: Varumärkets omkostnader och förtjänster: 25 % = 150 kr

Tara Factory: Fabrikens omkostnader och förtjänst: 13 % = 78 kr

Textilarbetarens lön: 1 % = 6 kr

Transport, importkostnad och skatter: 11 % = 66 kr

= 600 kr totalt!

Tips:

Om deltagarna tycker det är svårt att veta vad man får för peng­arna i Indien kan du ge några exempel. En lärare i Indien har ca 1 000 kr/månad och ett enkelt indiskt mål mat kostar ca 5 kr. Tex­tilarbetares löner kan variera mycket, exempelvis får Vinita 6 kr per jeans, vilket blir 24 kr/dag dvs. ca 500 kr/månad.

När du visar den verkliga fördelningen av de 600 kronorna på de olika aktörerna så tänk på att Vinitas lön är en del av Tara Factorys kostnader. Det totala priset för jeansen blir alltså 600 kr och inte 606 kr när du adderar i exemplet ovan. Tänk även på att de 11 procent för transport/import/skatt ej är med som en aktör. Påpeka att det också är en viktig del av de totala kostnaderna men att det var svårt att göra en aktör till spelet.

 

Jeansen – händelsekort