/ 19 apr 2017

Kontraktet

Värderingsövning med syfte att få förståelse om ömsesidigt beroende.

Tid: 40 minuter.

Introduktion:

Deltagarna delas in i grupper. Tänk er att ni ska skapa morgon­dagens samhälle. Ni ska upprätta ett kontrakt mellan er i gruppen hur ni vill att detta samhälle ska se ut. Ert dilemma är att ni inte vet vilka förutsättningar var och en av er kommer att ha i morgon­dagens samhälle, ni vet inte om ni kommer att vara fattiga eller rika, friska eller sjuka, unga eller gamla, inkomst eller inte osv. Ni måste därför ta med i beräkningen möjligheten att ni inte kommer att klara er på egen hand.

Att tänka på vid upprättandet av kontraktet

  • Vilka olika grupper finns det i ett samhälle?
  • Ska man undvika att olika grupper i samhället faller mellan stolarna? Hur i så fall?
  • Behövs det en gemensam pott, d.v.s. skatt? Varför/Varför inte?
  • Vilka saker finns i ert samhälle som alla kan ha nytta av (ex vägar, sjukhus, skolor mm)?
  • För vilka är detta samhälle skapat? Vilka är gynnade, vilka är missgynnade av ert samhälle?

Uppföljning

  • Vilka likheter och skillnader finns i era kontrakt?
  • Hur fattade ni i gruppen beslut? Var ni överens?
  • Hur motiverar ni era beslut?
  • Kan man se på människor som bara en kostnad? Eller som bara en inkomst, d.v.s. ett bidrag till samhället? Motivera.
  • Kan man se på miljön som bara en kostnad eller inkomst? Motivera.