/ 19 apr 2017

Läskfabriken

Värderingsövning med syfte att förstå hur absoluta och relativa fördelar fungerar inom världshandeln.

Spelledare: Ja.

Tid: 60 minuter.

Material för simuleringen: Varje grupp (fabrik) behöver sax, penna, fyra olika mallar (produktionsenheter) och fyra färgade A4-papper (resurser). Fabriken har samma namn som färgen på papper. Varje fabrik ska ha mallar i fyra i olika storlekar, enligt tabellen på nästa sida. Mallarna till produktionsenheterna ska användas. Kopiera bilderna i rätt storlek.

Instruktioner:

1. Deltagarna delas in i fyra grupper (övningen lämpar sig för 12 till 20 deltagare). Varje grupp är en läskfabrik.

2. För att kunna tillverka läsk behöver varje fabrik samtliga produk­tionsenheter: vatten, smakämnen, flaska och kork. Fabrikerna får mallar som motsvarar deras olika förutsättningar för produktion. Fabrikernas mallar är därmed olika stora. Fabrikerna får dess­utom fyra A4-papper (resurser) i samma färg som deras fabriks namn.

Utifrån mallarna ska deltagarna försöka producera så mycket läsk som möjligt med hjälp av sina resurser. Deltagarna får inte byta eller ge varandra något annat än färdiga (utklippta) produktionsenheter (flaska, kork, vatten och smakämnen), alltså inte mallar.

Rita upp de fyra symbolerna på tavlan och skriv under varje vad de står för. Om man märker att grupperna har förbrukat sina resurser utan att byta produktionsenheter kan man lägga in en semester – ben­sträckare – och när de kommer tillbaka kan fabrikerna få extra tillskott av resurser (papper). Förvarning om semester kan även läggas in om man vill ha ett extra stressmoment och bryta när första gruppen är klar.

Om alla fabriker väljer att producera det som de är bäst på, dvs antingen smakämne, kork, flaska eller vatten (den produktions­faktor där de har A6–mallen), och sedan byter en mot en, kommer alla fabriker att kunna producera fyra stycken läsk. Spelet avslutas när deltagarna har sina fyra läsk eller gjort av med sina resurser och är färdiga med sin byteshandel.

Information till deltagarna: Ni är företagsledare på en läskfabrik och er uppgift är att producera så många läskflaskor som möjligt. Till ert förfogande har ni det material som finns på bordet. För att kunna producera en läskprodukt behövs fyra produktionsenheter, vatten, smakämnen, flaska och kork. För att kunna producera pro­duktionsenheterna behöver ni använda de fyra färgade pappren (resurser) ni har på borden.

Uppföljning

  • Hur kändes det att vara med i övningen?
  • Hur många läskedrycksflaskor lyckades grupperna producera?
  • Lyckades varje fabrik att utnyttja sina handelsfördelar? Varför/varför inte?
  • Blev det några överblivna resurser?
  • Hur fattade grupperna beslut om produktion? Var alla överens?
  • Vilka likheter med verkligheten finns det med denna övning?
  • Vad handlar övningen om och vad kan man lära sig?