/ 19 apr 2017

Linjen – om tro och handling

Deltagarna ska genom att ställa sig på en linje ta ställning till olika frågor eller påståenden. Rita en tänkt linje i rummet, till exempel från en vägg till en annan.

Förklara för deltagarna hur övningen fungerar, presentera ett påstående i taget och visa vilken ände som representerar vilken åsikt.

Därefter får varje person ställa sig på den plats som hen tycker stämmer överens med sin egen åsikt. Diskutera hur ni tänkte.

Frågor att ställa:

1. Hur viktig är min tro för mitt engagemang i rättvis handel?
Linjen representerar ”jätteviktig” i ena änden och ”inte så viktig” i den andra änden.

2. Mitt engagemang för rättvis handel är ett viktigt sätt att omsätta min tro i aktiv handling.
Linjen representerar ”helt sant” i ena änden och ”inte alls sant” i den andra änden.