/ 19 apr 2017

Linjen

Värderingsövning med syfte att öva samarbeten.

Spelledare: Ja.

Tid: 20–30 minuter.

Introduktion

Be gruppen bilda par, grupper om två och två, som står med ansik­tena vända emot varandra. Deltagarna ska nu föreställa sig att en linje skiljer dem ifrån varandra. Informera dem om att de kommer att få en uppgift som de ska lösa parvis.

Uppgiften får de lösa hur de vill, kreativitet uppmuntras. Det viktiga är inte vilken uppgift som ska lösas utan hur paren kommer fram till en lösning. Men detta behöver inte deltagarna känna till i förväg. Spelledaren förklarar uppgiften enligt instruktioner som följer:

Runda 1 – Uppgiften

Försök få den person som står mitt emot er över på andra sidan linjen.

Tips till spelledaren: Tänk på att använda exakt just den for­muleringen.

Runda 2 – Tänk nytt

Be dem som ej hittat en lösning ta en mikropaus. Be dem sedan att inte upprepa sitt tidigare försök utan försöka tänka på ett helt nytt sätt.

Till spelledaren

Det finns en lösning på denna uppgift. Om de två deltagarna byter plats med varandra har båda löst uppgiften. Detta är en s.k. ”vinna-vinna-situation” dvs. ingen blir förlorare utan båda blir vinnare. Berätta för deltagarna om lösningen när de gjort båda rundorna.

Uppföljning

  • Vad kände du?
  • Vad hände?
  • Vad kan vi lära oss av denna övning?
  • Vad har denna övning med världshandel att göra?
  • Kan ni ge exempel på ”vinna-vinna-situationer” i verkligheten?