/ 19 apr 2017

Månadens vara

Inspirera konsumenter att välja Fairtrade genom att visa produkter och uppmärksamma människorna bakom produkterna och vilken skillnad Fairtrade verkligen gör.

Detta kan med fördel vara ett återkommande event där ni månadsvis presenterar och erbjuder olika Fairtrade-märkta produkter i butik. Här får ni en naturlig koppling till producenterna och kan visa människorna bakom produkterna och vilken skillnad Fairtrade verkligen gör. Fairtrade-produkten sponsras med fördel av butiken eller licenstagaren.

Tips: Kontinuitet är viktigt och en framgångsfaktor kan vara att återkomma under samma tid varje månad, exempelvis kring löning. Skapa gärna ett långsiktigt samarbete med en butik där ni kan komma överens om när och vilka produkter som ska visas upp lite extra.

Ett förslag är att välja ut en eller flera producentberättelser som ni kan lyfta när ni pratar om olika produkter. Visar ni choklad kan ni till exempel uppmärksamma någon av de berättelser som finns från kakaoodlare. På hemsidan finns det flera producentberättelser att välja mellan.