/ 19 apr 2017

Min mentala världskarta

Geografer använder ibland begreppet mental karta. Med en mental karta menas de föreställningar vi har när vi tänker på olika platser och områden, dvs de bilder vi har i våra huvuden. Våra mentala kartor påverkar våra värderingar och attityder om omvärlden, t ex uppskattar vi de områden som vi bäst känner till.

Syfte: Förståelse för vilka länder som är fattiga respektive rika.

Tid: 30 minuter.

Material: Blindkarta över världen, färgpennor.

Introduktion:

1. Ta en blindkarta och två olikfärgade pennor.

2. Blunda och tänk på världen. Vilka delar av världen ser du som fattiga respektive rika?

3. Fyll i din mentala världskarta, där du skiljer på fattiga och rika länder/ områden. Kartan kommer därmed endast att bestå av två färger (en färg för rikt land och en färg för fattigt land).

4. Jämför din mentala kartbild med de andras.

Uppföljning

1. Hur kom du fram till din kartbild? Hur definierade du ett ”rikt land” respektive ett ”fattigt land”?

2. Vilka mönster kan du se i de olika kartbilderna?

3. Vilka känslor/fördomar styrde er som kartografer?

Fördjupning

Jämför din kartbild med verkligheten. Ta reda på vilka länder som definieras som fattiga respektive rika. Du kan använda UNDP:s rapport där länderna utifrån HDI (mänskligt utvecklingsindex) delas in i tre kategorier: ”High Human Development”, “Medium Human Development” och ”Low Human Development”. Rappor­ten heter ”Human Development Report” och du finner den på UNDP:s hemsida.

Blindkarta världen (gif)