/ 19 apr 2017

Protektionismen inför rätta

Värderingsövning med syfte att öka förståelse av protektionismen genom att argumentera för dess för- och nackdelar.

Spelledare: Ja.

Tidsåtgång: 120-180 minuter.

Tips: Byt gärna ut den anklagade ”protektionismen” mot exempel­vis imperialismen.

Inledning

Övningen går ut på att deltagarna gemensamt ska genomföra en uppdiktad rättegång där protektionismen står anklagad. Övningen kräver förarbete där deltagarna läser på om protektionismen. I övningen används en jury precis som i amerikanska domstolar. I svenska domstolar förekommer en jury normalt endast vid vissa speciella mål (tryckfrihetsmål).

Instruktion:

Deltagarna delas in i fyra grupper, där en grupp kommer att vara åklagare, en annan grupp försvarare, en tredje vittnen och den sista är jurymedlemmar. De olika grupperna blir tilldelade sina rollkort. Grupperna läser in sig på protektionismen.

Åklagarna presente­rar åtalspunkterna. Vittnena skriver sina rollbeskrivningar och lämnar dessa till åklagare och försvarare. Åklagare och försvarare upprättar en lista på vilka vittnen som ska kallas.

RÄTTEGÅNGEN BÖRJAR

1. Rättegången inleds med att försvaret och åklagarsidan gör varsin kort framställning där man klargör sina positioner, bl.a presenteras åtalspunkterna.
2. Åklagarsidan kallar de vittnen man tror kan vara fördelaktiga att höra och argumenterar med hjälp av dessa vittnesmål.
3. Försvaret utfrågar även åklagarsidans vittnen om man finner det fördelaktigt för den egna saken.
4. Försvaret kallar egna vittnen i syfte att klargöra sådant som talar för dess sak. Försvaret lyfter fram argument för det goda som protektionismen har stått för, pekar på olika förmildrande om­ständigheter, gör jämförelser med andra kända mål.
5. Åklagarsidan utfrågar även försvarets vittnen om de finner det fördelaktigt för den egna saken.
6. 10 minuters paus då respektive sida samlar sig för att förbereda en kort slutplädering.
7. Slutplädering där åklagarsidan och försvaret sammanfattar sina positioner för att övertyga juryn.
8. Överläggning där juryn förbereder sin dom som ska motiveras grundligt.