/ 19 apr 2017

Skicka in ett pressmeddelande

Skicka in ett pressmeddelanden till din lokaltidning om du har en nyhet om Fairtrade.

Ett pressmeddelande ska vara enkelt och kort. Tänk på att vara tydlig och slagkraftig. En rubrik och en första mening som innehåller nyhetens huvudbudskap gör det enklare för nyhetsredaktionen att snabbt bilda sig en uppfattning om innehållet.

Följ gärna upp pressmeddelandet med ett telefonsamtal där du presenterar dig och påminner journalisten om utskicket och vad som är på gång.