/ 19 apr 2017

Starta en informationskampanj

Dra igång en café-, restaurang-, eller hotellkampanj!

Det som vi konsumerar utanför hemmet utgör en allt större del av vår totala konsumtion. En tredjedel av Fairtrade-varorna konsumeras nu på hotell, restauranger eller caféer och när det gäller Fairtrade-kaffe så sker hela 70% av konsumtionen utanför hemmet. Detta gör att hotell, caféer och restauranger blir en allt viktigare arena att engagera sig på!

Förse caféer, restauranger och hotell med information om Fairtrade. Du kan t.ex. ta med någon produkt som du bjuder på. Ge dem material att skylta med om de redan serverar Fairtrade-märkta produkter och informera dem om att de kan ladda ner ett diplom från Fairtrade Sveriges hemsida om de konsumerar kaffe, te och socker som visar både medarbetare och gäster att de gjort ett aktivt val.