/ 19 apr 2017

Tidslinjen

Värderingsövning med syfte att öka förståelsen för centrala historiska begrepp och hur dessa påverkat världen av idag.

Tid: 180–240 minuter.

Material: Relevanta läroböcker i ämnet historia, färgpennor och blädderblock, gärna också blindkartor för att illustrera var någonstans det fanns handelsförbindelser och vilka länder som var koloniserade respektive kolonisatörer.

Inledning

Hur kommer det sig att världen ser ut som den gör idag? I texten ”En alldeles vanlig dag i Harare” möter vi en lite annorlunda bild, en ”kontrafaktisk” historia (återfinns i pdf:en nedan). Varför ser egentligen världen ut som den gör och inte som den skildras i den bifogade texten?

Instruktioner:

1. Deltagarna arbetar i mindre grupper.

2. Ta reda på vad följande begrepp och företeelser innebär:

– Frihandel: När och varför blev frihandel ett begrepp? Varför just då och inte 300 år tidigare?
– Merkantilism: Vad innebar merkantilismen och vilken roll tror ni denna spelade under kolonialismen?
– Industriella revolutionen: Varför kallar man detta för en revo­lution och hur kom den europeiska industrialismen att påverka resten av världen?
– Kolonialism: Varför uppstod kolonialismen? Hur kom det sig att europeiska stater gav sig ut för att upptäcka världen?
– Imperialism: Vad var det som utmärkte 1800-talets imperia­lism, och hur påverkar
den världen idag?
– Protektionism: Hur kommer det sig att såväl protektionism som frihandel har levt sida vid sida?

3. Diskutera hur de olika begreppen hänger samman och påverkar varandra.

4. Visa era slutsatser genom att rita en historisk tidslinje.

 

Blindkarta världen (gif)