/ 19 apr 2017

Uppmuntra livsmedelsbutiker att öka utbudet av Fairtrade-märkta varor

Peppa din butik till att skylta Fairtrade-märkta varor.

Inför Fairtrade Fokus tar Fairtrade fram specifikt material till butikerna, i vilket de uppmuntras att vara en del av kampanjen genom att ta in ett större utbud av Fairtrade-märkta produkter. Se till att butikerna där du bor får materialet och passa på att samtidigt prata med butikschefen.