/ 19 apr 2017

Vad behöver ett fattigt land?

”Vad behöver ett fattigt land?” är en diskussionsövning kring fattigdom och vad som behövs för att människorna i ett fattigt land ska få det bättre.

Tid: 40–60 minuter.

Syfte: Att låta eleverna reflektera kring vad som gör ett land fattigt samt fundera över vad som krävs för att motverka fattigdom

Instruktioner:

  1. Dela upp eleverna i mindre grupper.
  2. Låt grupperna titta på orden i rutan nedan. Grupperna ska sedan rangordna dessa utifrån vad som är viktigast för att bekämpa fattigdom i ett land. (Eventuellt behöver inte äldre elever exemplen nedan utan kan själva skriva förslag utifrån frågan: Vad behöver ett fattigt land göra för att människorna ska få det bättre?)
  3. Be eleverna att skriva argument för den rangordnade lista de har gjort, under 20 min.
  4. Låt sedan gruppen ta fram de fem viktigaste faktorerna som kan minska fattigdomen. Skriv ner dessa på ett stort papper.
  5. Låt gruppen utse ett språkrör, alla språkrör tar plats på rad längst fram i rummet.
  6. Grupperna ska nu backa upp sitt språkrör med argument på papper, eller kortare muntliga anföranden, som språkröret kan plocka in vid tillfälle.
  7. Tillsammans ska hela klassen komma fram till de tre viktigaste faktorerna för att ett land ska kunna ta sig ur sin fattigdom.

Tips:

Önskar du fördjupa övningen ger du först alla enskilda elever i uppgift att under några minuter rangordna faktorerna nedan. Därefter delar du in eleverna i grupper och ber dem komma fram till en gemensam ny lista i respektive grupp.