/ 19 apr 2017

Världen om hundra år

En diskussionsövning i framtidsfrågor och utveckling där du övar förmågan att tänka hypotetiskt.

Tid: 40 minuter.

Instruktion:

Tänk er hur världen ser ut om hundra år. Hur har det gått med den hållbara utvecklingen? Försök tänka er olika scenarier. Del­tagarna delas in i grupper som diskuterar sin värld om hundra år utifrån frågorna nedan. Använd gärna bilder som illustrationer. Efteråt berättar grupperna sina scenarier för varandra och motive­rar dem.

Diskutera

  • Vilka 10 länder är mest framgångsrika och vilka är fattigast om hundra år?
  • På vilket sätt har de blivit framgångsrika; vilken slags industri dominerar, vilken politik har förts, vilka sociala frågor har lyfts fram?
  • Finns det länder som idag är rika som blir fattiga i framtiden och tvärtom?
  • Vilka av de problem som ni känner till idag är lösta och vilka nya har uppstått?
  • Vilka miljöfrågor är aktuella?
  • Vilket slags industrier dominerar?