/ 19 apr 2017

Zonen

En övning i att få förståelse för ekonomiska frizoners brott mot de mänskliga rättigheterna.

Tid: 60–120 minuter.

Material: Deklarationen om de mänskliga rättigheterna (Se Bilaga).

Inledning

Tänk dig någonstans i världen där ett land bestämde sig för att göra en frizon där yttrandefriheten inte skulle gälla. Eller en sär­skild zon där barnens rättigheter inte skulle respekteras. Tänk dig nu att systemet med ekonomiska frizoner skulle finnas i Sverige. Hur skulle detta se ut och vad skulle det innebära?

Instruktioner

1. Deltagarna delas in i mindre grupper. Uppgiften är att skapa en frizon på svensk mark.

2. Utgå från frågorna:
a) Var ska den ligga?
b) Vad ska den tillverka?
c) Vilken arbetskraft krävs?
d) Vilken inverkan skulle frizonen få på samhället?
e) Vilka tjänar på en frizon? Företag, staten, enskilda arbetare, andra länder?

3. Varje grupp gör en kort beskrivning av sin zon och redovisar för de andra.

Uppföljning

  • Vad hände?
  • Vad kände du?
  • Hur fattade ni besluten?
  • Vilka mänskliga rättigheter bryter era frizoner mot?
  • Vilken slags produktion riskerar att flyttas till en s.k. frizon?
  • Varför tillåter stater att frizoner finns?