fbpx
Meny

Effekter av Fairtrade – En rapport från 1139 producentorganisationer

Från bananproducenter i Colombia till rosodlare i Ecuador. I samband med att försäljningen av Fairtrade-märkta produkter fortsätter att växa runt om i världen, ökar även behovet av att förstå effekterna av Fairtrade-certifieringen. Fairtrade publicerar nu femte upplagan av “Monitoring the scope and benefits of Fairtrade”, en rapport som sammanställer data från 1139 Fairtrade-certifierade producentorganisationer.

Den femte upplagan av Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade innehåller mer än 120 sidor av data, tabeller och statistik om Fairtrade-certifierade odlare- och anställda samt ger sammanfattande information och länkar till djupgående studier om bananproducenter i Colombia, odlare- och anställda i Malawi, blomsterproducenter i Ecuador, kvinnor i försörjningskedjor och mycket mer.

Läs hela rapporten här >>

Fairtrade-premien har fördubblats sedan 2011, då kaffeodlarna drabbades av en särskilt tuff marknad. Årets rapport inkluderar även en mer detaljerad fördelning av hur producenter valde att investera sina tillgångar. Småskaliga producenter investerade över 80 procent av sina tillgångar från Fairtrade-premien i att stödja tillväxten av sina producentorganisationer och service till medlemmarna. Organisationer med anställd arbetskraft (plantage) investerade mer i tjänster för de anställda och deras familjer.

– Ökningen av utbetalda Fairtrade-premier är en fantastisk möjlighet för odlare- och anställda att investera i vad som är viktigt för dem. Och detta är nyckeln. När producenter själva får välja hur de vill använda premiepengarna, enligt deras prioriteringar, så är det bra för samhället och det är bra för företagen, säger Harriet Lamb, VD på Fairtrade International.

Det totala antalet odlare och anställda i systemet ökade med 15 procent till 1,4 miljoner, där ungefär 61 procent av dem återfinns i Afrika och Mellanöstern. I Asien och Oceanien har antalet odlare- och anställda ökat markant med 22 procent, trots att regionen är den minsta inom Fairtrade.

Några sammanfattande slutsatser av rapporten är:

• Den största andelen av den totala Fairtrade-premien kom från försäljningen av kaffe (43 procent), bananer (19 procent), kakao (11 procent) och socker (11 procent).
• Detta var första året där data från Fairtrades observationer reflekterade den fullständiga effekten av Fairtrades beslut att dubblera Fairtrade-premien för kaffe 2011.
• Fairtrades försäljning i proportion av total produktion hos småskaliga odlare var högst inom bananer (61 procent), rörsocker (46 procent) och kakao (46 procent).
• Däremot sålde Fairtrade-certifierade odlare inom te och bomull endast 9 procent och 13 procent, vilket pekar på det stora behovet av ökad försäljning för odlarna.
• Det totala antalet producentorganisationer ökade med stadiga 15 procent, inklusive organisationer i Jamaica, Nigeria och Timor-Leste – nya länder inom Fairtrade-systemet.
• Kvinnor utgör 23 procent av det totala antalet Fairtrade-certifierade odlare och anställda, men utgör 47 procent av alla arbetare på plantage.

– Det finns riklig data att utvinna här, som vi kan lära oss mycket av, när vi fortsätter att  utvecklas och förändras för att förbättra odlarnas vardag”, tillägger Harriet Lamb.

Publiceringen av rapporten ”Monitoring the scope and benefits of Fairtrade” är en del av vårt åtagande att följa ISEAL’s riktlinjer för en trovärdig kontroll och utvärdering. Du hittar hela rapporten, tillsammans med ett antal andra rapporter på Fairtrade Internationals hemsida >>

Dela