fbpx
Meny

Barnarbete inom kakaoindustrin i Västafrika ökar

I slutet av juli släppte Tulane University en rapport som under 2013-2014 studerat barnarbete i kakaoodlande områden i västra Afrika. Rapporten visar att barnarbete inom kakaoindustrin ökar. Fairtrade har ett omfattande arbete för att motverka barnarbete, både genom att ge odlare en hållbar inkomst som går att leva på men också genom att låta odlare, lokala samhällen och unga människor själva få en aktiv roll i arbetet med att bekämpa barnarbete.

Enligt rapporten arbetar 2,26 miljoner barn inom kakaoindustrin i Elfenbenskusten och Ghana. Av dessa definieras 2,12 miljoner som barnarbetare och 2,03 miljoner är fast i den värsta formen av barnarbete. Ett barn i de kakaoodlande regionerna löper 15,5% högre risk att fastna i barnarbete än tidigare, och den absoluta siffran för barnarbetare inom kakaoindustrin har stigit sedan 2008/2009.

Arbetet för att motverka barnarbete är en central del av Fairtrades verksamhet. Fairtrade har utvecklat sina kriterier, kontrollen och kontrollverktyg i enlighet med ILO:s konventioner (artikel 29, 105, 138 och 182). Fairtrade förbjuder att barn under 15 år arbetar som anställd arbetskraft och att inget barn under 18 år får vara involverade i arbete som är farligt eller skadligt för hälsan, som påverkar deras utbildning eller utveckling.

Genom att ge odlare och anställda en hållbar inkomst som de kan leva på tar Fairtrade också itu med roten till problemet, att barn ofta arbetar för att deras familjer är fast i fattigdom. Utöver det används också Fairtrade-premien som genereras av försäljningen till att bygga skolor, eller till skolmaterial för barnen såsom skoluniformer och läroböcker. En annan viktig del av Fairtrades arbete mot barnarbete handlar om att involvera odlarna, de lokala samhällena och unga människor till att själva ha en aktiv roll i att hitta lösningar på problemet.

Även om siffrorna i rapporten är nedslående så kommer de inte som en överraskning, men visar samtidigt att behovet att agera är större än någonsin. Fairtrade har en viktig roll att spela i detta, men kan inte ensam utrota barnarbete. För om kakaoindustrin verkligen vill utrota barnarbete krävs det en kraftsamling från alla involverade aktörer i handelskedjan.

Dela