fbpx
Meny

Det börjar med Fairtrade

I slutet av förra veckan, den 13 augusti, inföll det som kallas för ”Earth Overshoot Day”, den dag då mänskligheten förbrukat de resurser som jorden producerar under ett år.

Dagen har de senaste åren infallit allt tidigare och om vi fortsätter som vi gjort i år behövs 1,6 jordklot för att planeten ska klara av att försörja oss. Den här utvecklingen får inte fortsätta. Men för att vi ska nå en hållbar utveckling måste fattigdomsbekämpning och miljö- och klimatarbete gå hand i hand. Då behöver de odlare som drabbats hårdast av klimatförändringar ges resurser för att själva hantera och motverka klimatförändringar.

Earth Overshoot Day (på svenska ”Den ekologiska skuldens dag”) är en dag som första gången inföll 1987 och som tas fram av organisationen Global footprint network i samarbete med Världsnaturfonden. 1987 inföll dagen 19 december och sedan dess har den infallit allt tidigare, och i år tidigare än någonsin. Fairtrade möter ofta odlare som ser klimatförändringarna som en av de största utmaningarna för att kunna fortsätta odla exempelvis kaffebönor.

När effekterna av klimatförändringarna hotar produktionen, hotas också försörjningsmöjligheterna för odlarna. I förlängningen riskeras då även tillgången på råvaror och livsmedel.

Odlare i länder med utbredd fattigdom måste därför ges möjlighet att investera i åtgärder för att skydda sin närmiljö, hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och minska sin egen klimatpåverkan. Det kan handla om att utveckla grödor, effektivisera produktionen eller använda metoder mot skadedjur som inte innebär giftiga kemikalier.

Därför menar många Fairtrade-certifierade odlare att en hållbar produktion börjar med Fairtrade. Genom Fairtrade-certifieringen ges en garanterad minimiersättning som täcker kostnaden för en hållbar produktion samt en premie som kan ge resurser för att ställa om produktionen till att bli ekologisk eller effektivisera arbetet. Idag är mer än hälften av de Fairtrade-certifierade producenterna också ekologiskt certifierade.

Fairtrade kan inte ensamt nå en hållbar värld fri från fattigdom. Men för dig och mig som konsument är det ett enkelt steg att börja med. För när vi väljer Fairtrade-märkta produkter ger vi fler odlare möjligheten att ställa om till en hållbar produktion.

Och våra val kan inspirera företag, organisationer, kommuner och politiker att ställa om sina konsumtionsvanor och driva förändringar för att steg för steg nå visionen om en hållbar värld.

/Magdalena Streijffert, generalsekreterare

Dela