fbpx
Meny

Svar på Rebecca Weidmo Uvells bloggpost

I dagarna har Rebecca Weidmo Uvell publicerat ett blogginlägg som kritiserar Fairtrade och LO. Blogginlägget har fått viss spridning i sociala medier och därför vill Fairtrade bemöta de missförstånd och felaktigheter som nämns i bloggen.

Först av allt är det viktigt att komma ihåg att Fairtrade inte handlar om politisk hemvist. Fairtrade handlar om att mänskliga rättigheter inte skall kränkas i produktionen av de varor som vi konsumerar. Fairtrade motverkar diskriminering och barnarbete, förbjuder tvångsarbete och främjar demokrati- och organisationsrätt. Det är med andra ord en fråga som snarare förenar än splittrar människor med olika politisk bakgrund.

I bloggen nämns regeringens ambition att utveckla arbetet med rättvis handel, det som i Wales och Skottland kallas för Fair Trade Nation.

Det här är ett initiativ som kommer från regeringen som i oktober bjudit in både civilsamhället och näringslivet för att samtala kring hur arbetet med rättvis handel kan förbättras. Det finns i dagsläget inga kriterier eller mål för hur arbetet ska se ut. Bloggen nämner en del av de kriterier som Wales och Skottland satt upp men eftersom de inte är självständiga stater kommer dessa inte direkt gå att applicera på Sveriges arbete. Det stämmer inte att regeringen ska påverka kommuner att bli Fairtrade City-diplomerade eller att 75% av Sveriges befolkning ska handla Fairtrade-märkt.

Arbetet som regeringen lanserat omfattar mycket mer än produktmärkningen Fairtrade. Det handlar om att på ett brett sätt arbeta för en mer rättvis världshandel, där även de som producerat våra varor får ta del av den vinst som handelskedjan genererar och som fler aktörer har ansvar för att så sker.

I bloggen beskrivs att Fairtrade Sverige är uppdelat i en förening och ett bolag. Det stämmer.

Fairtrade Sverige AB är ett icke-vinstdrivande bolag som licensierar Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige AB ägs till 50 % av LO och 50 % av Svenska kyrkan.

Fairtrade Sverige ABs eget kapital 2013 var 15,7 miljoner vilket har uppkommit genom att ägarna under årens lopp satt in kapital och att verksamheten sedan starten gått med ett ackumulerat överskott om 4,2 miljoner. Allt överskott återinvesteras kontinuerligt i verksamheten, till exempel genom sänkta avgifter för licensiering och ökande bidrag till Fairtrade Internationals utveckling av kriterier och producentstöd. Under de senaste sex åren har Fairtrade Sverige femdubblat sitt bidrag till Fairtrade International och nästan halverat snittlicensavgiften. Ambitionen framåt för ägarna är att eftersträva ett nollresultat där eventuellt överskott fortsatt går till att bidra internationellt samt sänka licensavgifterna.

Föreningen för Fairtrade Sverige består av 44 medlemsorganisationer som alla anser att rättvis handel är en viktig fråga och ställer sig bakom föreningens plattform. Det är helt naturligt att det bland dem finns en del fackförbund, men där finns även kyrkliga organisationer och studieförbund såsom Folkuniversitetet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Initiativet för Fairtrade City diplomeringen kommer alltid från lokalsamhället. Utan en bred förankring inom kommunen från såväl politiker, civilsamhälle, näringsliv kan inte arbetet med Fairtrade City-diplomeringen drivas. I de allra flesta Fairtrade City-kommunerna har det varit stor politisk enighet när beslutet om att ansöka om diplomeringen fattats. Se diagrammet.

Det finns ett stort och brett stöd i det svenska samhället för Fairtrade och en mer rättvis världshandel, och bakom märkningen finns inte bara en lång rad svenska organisationer, utan Fairtrade-märkningen ägs till hälften av de människor som odlar och producerar varorna. Fairtrade International, där Fairtrade Sverige är en av ett tjugotal nationella Fairtrade-organisationer, ägs sedan 2013 till 50 procent av de odlare och anställda som finns i systemet genom våra tre producentnätverk i Latinamerika, Afrika och Asien.

Vi påminner gärna om att Fairtrade bejakar frihandel som ett kraftfullt verktyg för att motverka fattigdom. Det är viktigt att kaffe, bananer och andra varor från länder med utbredd fattigdom ska kunna säljas till Europa och andra delar av världen utan handelshinder, såsom tullar, avgifter och subventioner. Men frihandel är inte det samma som handel helt utan spelregler.

En spelregel måste vara att mänskliga rättigheter respekteras, att handel sker inom ramen för befintliga internationella konventioner (t ex att slavarbete och skadligt barnarbete är förbjudet). Men verkligheten ser annorlunda ut. Och just därför finns Fairtrade, en möjlighet för världens kaffe- och bananodlare att genom handel få större inflytande över sitt liv och sin framtid, samtidigt som de kan producera råvaror av hög kvalitet.

Vi välkomnar en debatt och diskussion kring hur Fairtrade fungerar och hur vi kan utvecklas till att bli än bättre. Men vi ser gärna att det är ett samtal som bygger på korrekt fakta och vi träffar gärna Rebecka Weidmo Uvell för en fortsatt diskussion.

/Magdalena Streijffert, generalsekreterare

Dela