fbpx
Meny
Arbetsförhållanden inom blomsterodling ofta dåliga
Foto: Fairtrade Sverige

Arbetsförhållanden inom blomsterodling ofta dåliga

Blomsterindustrin har under en lång tid dominerats och kontrollerats av länder i rika delar av världen. Men i takt med den ekonomiska globaliseringens utveckling har produktionen av blommor, likt många andra industrier, i växande utsträckning flyttats till länder med utbredd fattigdom.

Utmaningar i branschen

Många av de rosor som vi köper hos blomsterhandlarna idag är producerade i latinamerikanska och östafrikanska länder. I många av dessa länder är blomsterproduktionen en av de viktigaste enskilda industrierna och sysselsätter många människor. Industrin har tydliga säsongsvariationer med störst importefterfrågan när det är vinter hos oss och vid vissa högtider som till exempel Alla hjärtans dag.

Odlingen sker i stora växthus på plantager där en stor andel av de anställda ofta är kvinnor. De senaste åren har alarmerande rapporter om arbetsförhållandena för dessa människor påvisats såsom mycket låga löner, obligatorisk övertid och otrygga anställningskontrakt. Dessutom förekommer en omfattande användning av kemikalier, farliga för såväl människor som miljö, framför allt om de inte hanteras korrekt.

Över hälften av alla snittrosor sålda i Sverige 2019 var Fairtrade-märkta.

Anställda på en Fairtrade-certifierad rosplantage i Ziway, Etiopien. Foto: Fairtrade Sverige

Vad gör Fairtrade?

Fairtrade certifierar blomsterfarmer med syfte att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för de anställda. De första farmerna certifierades i början av 2000-talet och idag finns de flesta främst i Kenya, men även i Etiopien, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Mauritius, Sri Lanka, Costa Rica och Ecuador. Blommorna exporteras till länder i hela världen. Numera certifieras inte bara snittblomsfarmer utan även odlingar som jobbar med sticklingar och krukväxter.

Blommor odlas nästan alltid av anställda på farmer och därför finns det inte kriterier för mindre jordbruk med egen mark i kooperativ.

Kriterier för märkning av blommor

  • Krav på långsiktiga handelsrelationer; volymer och blomstersorter som köparen ämnar köpa specificeras i en så kallad ”sourcing plan” som sträcker sig över minst sex månader för bättre transparens och översikt.
  • Krav på ett arbete för levnadslön (med landets minimilön som absolut lägstalön), fri organisationsrätt och förbud mot barnarbete.
  • En Fairtrade-premie på 10 procent av försäljningen betalas av köparen och används till social och ekonomisk utveckling i lokalsamhället. På några av blomsterfarmerna i Kenya har premien bland annat använts till byggnation av lokaler för vuxenutbildning, borrning av brunnshål för vattenförsörjning, inköp av utrustning till blomsterplantagens daghem för de anställdas barn, inköp av böcker, bänkar och stolar till lokala skolor.
  • Uttryckliga regler för kemikaliehantering, inklusive hälsofrämjande åtgärder.

Mer om kriterierna för blommor på Fairtrade Internationals hemsida

Dela