fbpx
Meny

Bomull

Världsmarknadspriset på bomull har under de senaste årtiondena sjunkit, vilket har resulterat i att odlare och anställda fått allt sämre möjligheter att kunna försörja sig på bomullsproduktion. Även om priserna har återhämtat sig sedan millennieskiftet, då prisnivåerna nådde sin lägsta nivå på 30 år, är världsmarknadspriset idag endast en tredjedel av vad det var runt år 1980.

Under 2011 steg bomullspriserna kraftigt efter översvämningar i Pakistan, stoppad export av indisk bomull, minskade skördar i Australien och ökade inköp från Kina. Men dessa höga priser kommer sällan odlarna tillgodo då de befinner sig längst bak i en lång handelskedja. Många av de bomullsproducerande länderna med utbredd fattigdom har ett mer fördelaktigt klimat än till exempel USA och kan odla till halva kostnaden jämfört med de amerikanska bomullsproducenterna.

Bomullsodlingen i västra Afrika är regnbevattnad till skillnad från många andra länder där konstbevattning används. Trots dessa naturligt goda förutsättningar har flertalet bomullsproducenter i länder med utbredd fattigdom svårt att hävda sig på världsmarknaden gentemot de amerikanska producenterna på grund av de statliga subventioner som dessa producenter får.

USA subventionerar sin bomull med lika mycket pengar som hela skördens marknadsvärde

Utmaningar i branschen

Ett annat problem för många bomullsodlare är svårigheterna att upprätta goda handelskanaler och få tillträde till världsmarknaden. Ofta tvingas de sälja via ett flertal mellanhänder som själva tar en stor del av vinsten. Odlarna har under vissa perioder betalats priser som till och med understiger kostnaden för själva produktionen, vilket har inneburit stora svårigheter för odlare att upprätthålla en dräglig levnadsstandard för sig själva och sina familjer.

Bomull kallas ibland för det vita guldet och många odlare skuldsätter sig för att kunna börja odla bomull. Produktionsmetoderna, som ofta innebär att stora mängder gift används och i kombination med att bönderna saknar skyddskläder, leder till att många människor skadas i produktionen. Utöver detta så har branschen enorma utmaningar med dåliga arbetsvillkor och låga löner för textilarbetare i hela kedjan från spinnerier till sömnad.

100 miljoner hushåll i 70 länder är involverade i bomullsproduktion

Vad gör Fairtrade?

Bomull produceras huvudsakligen inom småskaligt jordbruk. Därför är det endast kooperativ eller liknande organisationsformer som kan certifieras enligt internationella Fairtrade-kriterier. Producentorganisationens medlemsantal kan vara allt ifrån ett hundratal upp till tiotusentals enskilda odlare som organiserat sig i syfte att enklare kunna sälja sin bomull på världsmarknaden.

Kriterier för märkning av bomull

  • Uttryckliga regler för kemikaliehantering inklusive hälsofrämjande åtgärder.
  • Krav på demokratiutveckling; till exempel att varje odlare/medlem har rätt att uttrycka sina åsikter och vara delaktig i beslutsfattandet inom producentorganisationen.
  • Producentorganisationen ska betalas som lägst ett minimipris, det vill säga ett pris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion. Minimipriset för bomull varierar mellan olika regioner och länder samt beroende på om den är ekologisk eller inte.
  • Om världsmarknadspriset är högre än minimipriset så tillämpas världsmarknadspriset som lägstanivå för förhandlingen mellan odlare och köpare.
  • En premie per sålt kilo bomull betalas ut till producentorganisationen med syftet att stimulera investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. Medlemmarna bestämmer gemensamt, utifrån demokratiska former, hur premien ska användas. Exempel på vad premien har använts till hos några av producentorganisationerna är: skolbygge i lokalsamhället, investeringar i den lokala sjukvården, fonder för mikrokrediter, investeringar i ekologiskt jordbruk, diversifiering av grödor för att öka inkomstmöjligheterna och produktionsfaciliteter som till exempel droppbevattning som kan spara upp till 70 % vatten.

Förutom att använda spårbar Fairtrade-certifierad bomull i sina produkter kan företag nu även engagera sig i vårt råvaruprogram eller i textilstandarden:

Vill du veta vilka Fairtrade-märkta produkter med Fairtrade-certifierad bomull som finns på den svenska marknaden så kan du söka efter dem här.

Mer information:

Film om Fairtrade-certifierad bomull

Rappport om Fairtrade-certifierad bomull

Dela