fbpx
Meny

Fairtrade ger kaffeodlare trygghet på osäker marknad

Kaffeodlare möter stora utmaningar i en ständigt ostadig kaffemarknad. Dessutom påverkar klimatförändringarna kaffets framtid mer än du kanske trott; många av dagens kaffeodlingar riskerar att slås ut runt år 2050.

För att vi ska nå målet med en hållbar framtid uppmanar Fairtrade konsumenter att påverka kaffeodlarnas framtid i en positiv riktning genom att välja Fairtrade-märkt kaffe.

En global råvara

Kaffe är en viktig global råvara och en mycket värdefull exportvara från länder med utbredd fattigdom. Mer än 120 miljoner människor i över 70 länder är beroende av försörjningen från kaffeproduktionen. Det mesta av världens kaffebönor odlas inom familjejordbruk på landsbygden i länder med utbredd fattigdom. Kaffet säljs sedan vidare till olika mellanhänder. Mellanhänderna i sin tur säljer ofta kaffet på stora kaffeauktioner där många stora internationella företag handlar.

Världsmarknadspriset ständigt varierande

Den ekonomiska osäkerheten för odlarna är ett av de största problemen. Världsmarknadspriset för kaffe varierar mycket och ibland ligger råvarupriset för kaffe till och med en bra bit under vad det kostar för odlarna att producera kaffet.

Handelskedjan för kaffe är lång och svårspårad och odlarna har därför svårt att hävda sina intressen på marknaden – deras del i vinsten är mycket liten. Det är dock svårt för många av odlarna att på egen hand ställa om sin produktion till något mer ekonomiskt lönsamt då kaffeodlingen många gånger handlar om långvariga familjetraditioner, bristande kunskap om alternativa försörjningsmöjligheter samt ekonomiska hinder.

Klimatförändringarna hotar framtidens kaffe

Under senare år har även klimatförändringarna påverkat kaffeodlarna på ett mycket märkbart sätt. Många av dagens kaffeodlingar kan slås ut runt år 2050, på grund av ett torrare och varmare klimat. En del odlare kan inte se en framtid i att odla kaffe och tvingas lämna sin gård i jakten på en alternativ inkomst. Det finns därmed en risk för framtida kaffebrist.

Fairtrade ger ekonomisk grund och verktyg för att möta klimatförändringarna

Därför behöver kaffeodlarna stöd i att anpassa sig till en allt varmare värld med utmaningar såväl i klimat som i en osäker marknad. Det är viktigt att odlarna ges möjlighet att investera i åtgärder som skyddar närmiljön, hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och minska sin egen klimatpåverkan.

Genom Fairtrades minimipris, premie och en ekologisk prisdifferential får producenterna starkare ekonomiska resurser att möta klimatförändringarna. Fairtrade stödjer även producenterna genom ett särskilt program inriktat på de regioner och produkter som anses vara särskilt utsatta för klimatförändringarnas följdverkningar. Många stora multinationella företag har insett problematiken och arbetar för att säkerställa framtidens kaffe genom att köpa certifierat kaffe samt göra egna investeringar direkt i dessa länder.

Växande kaffemarknad och stort konsumentintresse

Under denna höst lanserar två stora varumärken (Axfoods Garant och Nescafé Gold) på den svenska marknaden Fairtrade-märkt kaffe i den egna varumärkesserien, något som Fairtrade ser på med glädje eftersom detta kan göra stor skillnad för världens kaffeodlare. Vår vision är att på sikt inte behöva finnas; att världens odlare som är först i handelskedjan ska handla på en marknad med rättvisa villkor och där de får betalt vad det kostar att producera varor under schyssta villkor.

Kaffemarknaden fortsätter att växa. Förra året ökade försäljningen av Fairtrade-märkt kaffe på den svenska marknaden med tio procent, vilket är i linje med hur ökningen sett ut globalt. Numera innehåller var tionde kaffekopp som dricks i Sverige Fairtrade-märkt kaffe och trenden med ett ökat konsumentintresse ser ut att fortsätta.

Vill du dricka kaffe i framtiden? Välj Fairtrade-märkt kaffe

För kaffedrickare som vill påverka kaffets framtid, är första steget att lära sig mer om vilka utmaningar som odlarna och deras samhällen möter, och om vad organisationer såsom Fairtrade och andra gör för att göra skillnad. För att vi ska nå målet med en hållbar framtid, för alla, uppmanar Fairtrade konsumenter att påverka kaffeodlarnas framtid i en positiv riktning genom att välja Fairtrade-märkt kaffe.

Dela