fbpx
Meny

Förtydliganden angående Leeuwenkuil i SVT:s ”Uppdrag granskning”

”Uppdrag granskning” som sänds den 19 oktober granskar arbetsförhållanden för anställda på vingårdar i Sydafrika. Det är bra att arbetsförhållanden för de anställda på vinplantage i Sydafrika uppmärksammas.

Men i en artikel kopplat till avsnittet har uppgetts att ”den sydafrikanska vingården Leeuwenkuil är en av de vingårdar som levererar till Systembolaget. /…/ Vinerna är dessutom rättvisemärkta vilket ska garantera att arbetarna har minst minimilön.”

Fairtrade vill vara tydliga med att Leeuwenkuil inte är en Fairtrade-certifierad producent och kan därmed inte sälja viner som Fairtrade-märkta.

Leeuwenkuil finns sedan 5 januari 2015 registrerat i Fairtrades system – men som en ”trader”, vilket betyder att de har rätt att köpa in druvor från Fairtrade-certifierade vinproducenter. De har däremot inte någon rätt att sälja något av sina eventuella egna viner som Fairtrade-certifierade. Sedan registreringen den 5 januari 2015 har Leeuwenkuil inte någon gång haft någon handel med Fairtrade-certifierade druvor. Vinerna som sägs komma från Leeuwenkuil kan alltså omöjligen vara rättvisemärkta/Fairtrade-märkta.

Fairtrade strävar efter att de mest utsatta i de globala handelskedjorna ska få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Detta gör vi bland annat genom en garanterad minimilön (som successivt ska höjas mot en levnadslön), en Fairtrade-premie som oftast används för att utveckla lokalsamhället (såsom bygga skolor, utbilda vårdpersonal eller ha en gratis sjukförsäkring) samt krav på att ILO:s kärnkonventioner efterlevs på arbetsplatsen. Fairtrade-certifierade producenter kontrolleras av kontrollorganet Flocert så att strikta kriterier kring föreningsfrihet, löner, hälsa och säkerhet, icke-diskriminering, och andra rättigheter efterlevs.

Om det framkommer misstanke om att någon Fairtrade-certifierad producent bryter mot våra kriterier, påbörjas en oberoende undersökning för att få klarhet i ärendet. Om det skett en överträdelse av våra kriterier, vidtar vi omedelbart åtgärder för att stoppa detta. Ett första steg i detta är att kontakta kontrollorganet Flocert som gör en extra kontroll för att utreda anklagelserna. Det är också Flocert som vidtar vidare åtgärder om det framkommer oegentligheter i den uppföljande kontrollen. Om producenter bryter mot våra kriterier så kan det innebära att de blir av med sin certifiering.

Dela