fbpx
Meny

Grundorsaken till barnarbete är fattigdom

Fairtrade arbetar med att sätta stopp för barnarbete. Här bloggar Anitha Sheth, Senior Advisor on Social Compliance and Development vid Fairtrade International, om hur det arbetet går till.

(Förkortad och omarbetad version – läs den ursprungliga bloggtexten här)

En fantastisk historia utspelade sig nyligen i Berlin då fem barn i tioårsåldern gick till välansedda klädbutiker och sökte jobb. Barnen sade sig vara villiga att arbeta långa arbetspass till låga löner. Men de blev avvisade. De var för unga för att arbeta; det skulle anses vara barnarbete.

Internationella-dagen-mot-barnarbete

”Barnarbete förbjudet” säger en skylt utanför lagret på kakaookoperativet CANN i Elfenbenskusten. Foto: Kristina Eggers

Enligt International Labour Organization (ILO) finns det idag fortfarande 168 miljoner barnarbetare, varav hälften arbetar under vad som klassas som ”farligt arbete”. ILO menar att risken för barnarbete finns överallt, från jordbruk till fabriker.

Fairtrade var den första organisationen i sitt slag som införde en barnskyddspolicy och ett system för utrotningen av den värsta formen av barnarbete. Sedan 2009 har vi, med avstamp i grundläggande mänskliga rättigheter, arbetat för att stärka och skydda barn som är i farozonen för att bli, eller redan är, involverade i barnarbete.

Kriterier för motverkande av barnarbete

Fairtrade har utvecklat sina kriterier, kontrollen och kontrollverktyg i enlighet med ILO:s konventioner (nr 29, 105, 138 och 182). Fairtrade förbjuder att barn under 15 år arbetar som anställd arbetskraft och inget barn under 18 år får vara involverad i arbete som är farligt eller skadligt för hälsan, som påverkar deras utbildning eller utveckling.

Däremot får barn hjälpa till med arbete på familjens gård, men under strikta riktlinjer. De får arbeta efter skolan och på skollov, arbetet måste överses av en vuxen familjemedlem, arbetet får inte hindra skolgång (att barnet är för trött eller blir sjukt) eller negativt påverka barnets personliga utveckling och hälsa. Arbetet får inte vara farligt och exploaterande eller hindra barnets generella utveckling.

Internationella-dagen-mot-barnarbete-skolbarn

Elever vid skolan i Thiemokokro, Elfenbenskusten. Foto: Luc Gnago

Kontroller mot barnarbete

Certifierade odlingar eller plantager kontrolleras regelbundet av kontrollorganet Flocert. Om barnarbete upptäcks finns ett åtgärdssystem som omedelbart vidtas för att skydda barnet i fråga. I allvarliga fall kan Fairtrade-certifieringen dras tillbaks för producentorganisationen, men utgångspunkten är att Fairtrade med olika stödåtgärder skall hjälpa producentorganisationen att rätta till problemen, för att de sedan ska kunna fortsätta bedriva handel på villkor som skapar en väg ut ur fattigdomen.

Fairtrade arbetar med att motverka fattigdom – grundorsaken till förekomsten av barnarbete – genom kriterier för ekonomisk, social och miljömässig utveckling, samt certifiering och kunskapsöverföring. Certifierade producenter får genom Fairtrade förbättrade ekonomiska villkor, en stabilare ekonomi och ökade möjligheter för barn att gå i skolan istället för att arbeta.

Nu vill Fairtrade uppmana de företag som arbetar med Fairtrade-certifierade varor att ta större ansvar än vad som formellt krävs. Vi har fortfarande en lång väg att gå och vi kan inte göra arbetet på egen hand. De fantastiska barnen i Berlin visade på vikten att ta ansvar för varifrån vår mat och kläder kommer ifrån och under vilka villkor detta producerats.

Dela