Meny

Juice

En stor andel av frukten som används i juice odlas på stora plantager i länder med utbredd fattigdom. Arbetsförhållandena på plantagen är ofta dåliga och lönerna så pass låga att de inte täcker de anställdas mest grundläggande levnadsomkostnader.

Ytterligare svårigheter för plantageanställda inom fruktindustrin är frånvaron av hälsofrämjande insatser och socialförsäkring. De flesta som arbetar inom fruktindustrin är säsongsanställda vilket innebär att de endast är anställda under en bestämd period för att skörda frukten. De säsongsanställda befinner sig ofta i ett utsatt läge gentemot sin arbetsgivare och har ofta sämre arbetsförhållanden än de fast anställda på plantagen.

En tredjedel av alla apelsiner i världen odlas i Brasilien och mer än hälften av all apelsinjuice produceras där

Utmaningar i branschen

Juicefrukter odlas inte bara av anställd arbetskraft på plantager, utan även av enskilda odlare inom familjejordbruk. Likt situationen med många andra råvaror har fruktodlarna påverkats negativt av de fallande och instabila marknadspriserna. Odlarna har svårt att stå sig i konkurrensen gentemot de stora företagen och producenterna inom industrin, vilket skapar få möjligheter till att kunna upprätta handelsförbindelser och få sina produkter sålda på världsmarknaden. De enskilda odlarna äger oftast inte utrustning för att kunna processa den odlade frukten till juice, vilket innebär att frukten måste gå genom mellanhänder som själva tar en stor del av vinsten. Inte sällan tvingas odlarna sälja sin skörd för priser som ligger under kostnaden för hållbar produktion.

Mer än 90% av all koncentrerad apelsinjuice i världen kommer från Brasilien

Vad gör Fairtrade?

Fairtrade arbetar för att komma tillrätta med problematiken, genom att ge plantageanställda och odlare möjlighet att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Den första Fairtrade-märkta juicen lanserades 1999 och försäljningen har ökat sedan dess. Fairtrade-certifierade producentorganisationer finns för närvarande främst i Brasilien.

Kriterier för märkning av fruktjuice

Fruktjuice är en produktgrupp som har kriterier för såväl anställd arbetskraft som för odlare med egen mark. Kriterierna handlar övergripande om följande:

  • Uttryckliga regler för kemikaliehantering inklusive hälsofrämjande åtgärder.
  • Regler för långsiktiga handelsrelationer.
  • Demokratiutveckling, till exempel att varje odlare/medlem har rätt att uttrycka sina åsikter och vara delaktig i beslutsfattande inom producentorganisationen.
  • På plantage med anställd arbetskraft gäller krav på minimilöner som lägst, organisationsrätt och förbud mot barnarbete.

Producentorganisationer som ägs av odlarna gemensamt ska betalas ett minimipris som lägst, det vill säga ett pris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion. Minimipriset för fruktjuice är satt för varje enskild frukt och i vissa fall kan priset skilja sig mellan producentländerna. Köparen betalar en Fairtrade-premie till producenten med syfte att stimulera lokal samhällsutveckling och investeringar i jordbruket. Kooperativets medlemmar/plantagearbetarna bestämmer själva vad de vill använda premien till, så länge beslutet inte strider mot kriterierna.

Vill du veta vilka Fairtrade-märkta produkter som finns på den svenska marknaden så kan du söka efter dem här.

Mer information:

Rapporter om Fairtrade-märkt juice

assesing-the-benefits-of-Fairtrade-orange-juice

Assesing the Benefits of Fairtrade Orange Juice for Brazilian Small Farmes

 

CIR-orange-juice-rapport

Focus: Orange Juice

Squeeze-out

Squeeze out – The truth behind the orange juice business

Film om Fairtrade-märkt juice

Dela