Meny

Socker

Västvärldens sockerkonsumtion är hög. I Sverige får vi i oss drygt 40 kilo socker per person och år. Verkligheten bakom sockerproduktionen är dock ofta allt annat än sockersöt. En obalanserad världshandel leder till pressade priser och hårda produktionsförhållanden.

Majoriteten av den totala sockerproduktionen har sitt ursprung i rörsocker som odlas i länder med utbredd fattigdom samtidigt som många länder i till exempel EU producerar socker genom sockerbetor.

70% av världens socker kommer från sockerrör och odlas främst i utvecklingsländer

Utmaningar i branschen

Det finns många utmaningar inom den globala sockersektorn, bland annat en komplex marknad (där de som odlar socker i EU gynnas i förhållande till många av de utvecklingsländer som exporterar socker), fluktuerande världsmarknadspriser, ökade produktionskostnader, konkurrens från alternativa sötningsmedel, klimatförändringar och en utbredd fattigdom i de länder där rörsocker odlas.

Handelskedjan för socker involverar tusentals företag runt om i världen inklusive odlare, sockerbruk, raffinaderier, grossister och dagligvarukedjor. Sockerodlarna finns längst bak i kedjan och när de levererar socker till det lokala sockerbruket bör detta helst ske inom 24–48 timmar efter skörd – annars försämras sockerhalten och därmed värdet på produkten. Sockerodlarna har oftast inte kapacitet att investera i de kapitalintensiva teknologier som behövs för att producera socker vilket gör dem helt beroende av att sälja sitt socker till närmaste sockerbruk.

Idag är världsmarknadspriset på socker instabilt och ofta så låga att odlarna till och med har svårt att täcka sina produktionskostnader, än mindre ha råd att försörja sin familj och kunna låta sina barn gå i skolan. Mellan 2012–2015 halverades världsmarknadspriset på socker.

I kombination med ett sjunkande världsmarknadspris sker det också förändringar inom EU vad gäller sockermarknaden. Dessa förändringar riskerar att forcera flera hundratusen sockerodlare i några av världens fattigaste länder in i djupare fattigdom.

Ytterligare ett hot mot sockerodlarna är de klimatförändringar som många odlare drabbas av. Regnmängden har ökat kraftigt i vissa av de länder som producerar socker vilket har lett till översvämningar. Detta har gjort det svårt för odlarna att nå ut till sockerfälten för att skörda och transportera sockerrören, vilket i sin tur driver upp produktionskostnaden.

Vad gör Fairtrade?

Sockerodlarnas svåra ekonomiska och sociala situation i länder med utbredd fattigdom utgör bakgrund till utarbetandet av Fairtrade-kriterierna för råsocker. Idag finns det ett tjugotal certifierade sockerproducenter i Asien, Afrika och Latinamerika, med Paraguay som största enskilda producentland.

Endast sockerodlare som är sammanslutna i ett kooperativ kan certifieras enligt Fairtrades kriterier. Kooperativens medlemsantal kan vara allt ifrån ett hundratal upp till tusentals enskilda sockerodlare som organiserat sig med syfte att enklare kunna sälja sin skörd.

För många sockerodlare har en Fairtrade-certifiering varit deras enda hopp för framtiden. I vissa länder är nästan alla småskaliga sockerodlare Fairtrade-certifierade. Det innebär att odlarna och deras samhällen är helt beroende av de fördelar som Fairtrade-kriterierna ger för att kunna överleva på en oberäknelig marknad.

Fairtrade-premien på socker är 80 USD/ton. Under 2014 uppgick premien för sockerodlarna till
10,2 miljoner EUR

Vill du veta vilka Fairtrade-märkta produkter med socker som finns på den svenska marknaden så kan du söka efter dem här.

Mer information:

Rapporter om Fairtrade-märkt socker

Fairtrade-and-sugar-report

Fairtrade and sugar – Commodity Briefing

Sugar-crash-report-Fairtrade-Foundation

Sugar Crash – En rapport om Fairtrade-märkt socker

Film om Fairtrade-märkt socker

Dela